TABELA WYNIKÓW

Krok 1.
Zanim przeliczysz odpowiedzi na punkty, oceń swoje umiejętności rozwiązywania zadań czy problemów w danym rodzaju inteligencji. Zapoznaj się z charakterystyką poszczególnych rodzajów inteligencji i oceń swoje możliwości, w skali od 0 do 3 (0 – oceniam swoje umiejętności jako minimalne, to jest moja słaba strona), 1 – moje umiejętności są na niskim poziomie; 2 – uważam, że moje umiejętności są na dość wysokim poziomie, 3 – uważam, że moje umiejętności są na bardzo wysokim poziomie). Swoją samoocenę dotyczącą danej inteligencji wpisz w poniższych tabelach w rubryce „Samoocena”.

Krok 2.
Przepisz swoje odpowiedzi z testu do tabel poniżej. W tabeli znajdziesz też klucz odpowiedzi i liczbę punktów przyporządkowaną konkretnej odpowiedzi. Pytania są różnie punktowane ze względu na wiele możliwości oceny ludzkiego postępowania i postaw.

Krok 3.
Zsumuj punkty z samooceny z punktami otrzymanymi z testu.


Inteligencja językowa – wrażliwość na dźwięki, rytmy i znaczenie słów. Posiadanie bogatego słownictwa, ogromne zamiłowanie do czytania, wysoko rozwinięta zdolność mówienia, pisania i myślenia przy użyciu słów. Umiejętność kreatywnego łączenia słów, używania metafor, kwieciste opowiadanie historii.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
 210
1a-b,c
14cba
21abc
24> 30 wyrazów20-30 wyrazów< 20 wyrazów
Suma punktów: