Inteligencja przestrzenna – umiejętność graficznego i przestrzennego przedstawiania zjawisk, łatwość w wyobrażaniu sobie przedmiotów pod innym kątem niż te widziane w rzeczywistości, zdolność odtwarzania drogi w wyobraźni, łatwość w czytaniu mapy i nawigowaniu.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
 210
2b-a,c
9bac
18bac
27cba
Suma punktów: