Inteligencja logiczno-matematyczna – zdolność szybkiego rozwiązywania problemów poprzez łączenie wielu danych i stawianie hipotez oraz ich weryfikację; zdolność abstrakcyjnego myślenia, umiejętność dostrzegania schematów i zależności, wykonywanie skomplikowanych obliczeń w pamięci.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
 210
7c-a,b
8a-b,c
19c:babcia 60, dziadek 80ba
22c-a,b
Suma punktów: