Inteligencja cielesno-kinestetyczna – zdolność wykorzystywania swojego ciała do wyrażania emocji (jak w tańcu), udziału w grze ruchowej (jak w sporcie) czy wytwarzania nowego produktu/wynalazku. To wysoko rozwinięta zdolność koordynacji ruchów i poruszania się, giętkość ciała.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
  2 1 0
6 c a b
13 c a b
15 b a c
23 b c a
Suma punktów: