Inteligencja cielesno-kinestetyczna – zdolność wykorzystywania swojego ciała do wyrażania emocji (jak w tańcu), udziału w grze ruchowej (jak w sporcie) czy wytwarzania nowego produktu/wynalazku. To wysoko rozwinięta zdolność koordynacji ruchów i poruszania się, giętkość ciała.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
 210
6cab
13cab
15bac
23bca
Suma punktów: