Inteligencja muzyczna – zdolność odróżniania dźwięków, rytmu i melodii otaczającego świata. Łatwość grania na instrumentach, umiejętność rozpoznawania i odtwarzanie piosenek i melodii, także umiejętność komponowania.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
 210
3acb
10acb
16*acb
25cab
Suma punktów: 

* Uwaga: Jeśli w pytaniu 16 zaśpiewałaś/łeś coś, co się bardzo spodobało i było prawidłowe dołóż sobie jeszcze jeden punkt.