Inteligencja interpersonalna – zdolność dostrzegania różnic między innymi osobami – w ich nastrojach, temperamentach i motywacjach. Pozwala odczytywać zamiary innych nawet wtedy, kiedy są skrywane.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
 210
5abc
11bac
20bac
26cab
Suma punktów: 


Inteligencja intrapersonalna – wiedza o wewnętrznych aspektach samego siebie – przeżywanych uczuciach i emocjach; zdolność rozróżniania emocji, nazywania ich, rozumienia ich przyczyn oraz własnego zachowania; zdolność kierowania swoimi emocjami. To także zgodny z rzeczywistością obraz własnej osoby.

Samoocena:

Nr
pyt.
Ilość punktów za odpowiedź
 210
4cba
12acb
17cab
28bca
Suma punktów: 


Przepisz wyniki każdej skali. Narysuj słupki długości odpowiadającej liczbie punktów. Pozwoli ci to lepiej przeanalizować całość testu.

Typ inteligencji

Zsumowana liczba punktów
 1234567891011
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           

Interpretacja wyników:
Od 6 punktów wzwyż można uznać, że umiejętności w zakresie danej inteligencji są na poziomie zadowalającym, pozwalającym odnosić sukcesy w danym obszarze. Jeżeli zdobyłeś poniżej 6 punktów, przeczytaj, jak rozwinąć dany rodzaj inteligencji.

Odpowiedz sobie na pytania:
» Czy wyniki pokrywają się z twoimi obserwacjami na swój temat?
» Co możesz powiedzieć o sobie na podstawie profilu?
» W którym rodzaju inteligencji osiągnęłaś/osiągnąłeś najwyższe wyniki, a w jakim najniższe?
» Które z umiejętności będą stanowić bazę dla twoich sukcesów?
» Co chcesz rozwinąć?