»    Pytanie 5
Co wyraża twarz na obrazku?
(a)    Złość
(b)    Lekkie zdenerwowanie
(c)    Obrzydzenie

Co wyraża twarz na obrazku? (Fot. Corbis)

 »    Pytanie 6
Jaka/i jesteś w tańcu?
(a)    Tak tylko podryguję. Tańczę przeważnie z jednym partnerem/partnerką.
(b)    Z częścią ludzi tańczyć po prostu się nie da!
(c)    Świetnie porozumiem się na parkiecie z różnymi partnerkami/partnerami.