»    Pytanie 15
Czy uprawiałeś/uprawiasz sport?
(a)    Jedną dyscyplinę lub różne z małym/średnim zaangażowaniem.
(b)    Kilka dyscyplin systematycznie i z zaangażowaniem.
(c)    Sport nie jest moją domeną i/lub nie lubię ruchu.

 »    Pytanie 16
Zaśpiewaj komuś piosenkę „Pojedziemy na łów, na łów, przyjacielu mój” lub jakąś inną melodię. Poproś o ocenę:
(a)    Zaśpiewane prawidłowo lub lepiej.
(b)    Linia melodyczna nie była właściwa.
(c)    Część melodii była prawidłowa.