Delegowanie zadań to jedna z najważniejszych kompetencji menedżera. Dobrze przeprowadzony proces oszczędza czas i rozwija pracowników. W przeciwnym razie łatwo o frustracje, zniechęcenie i niesatysfakcjonujące efekty. 

Delegowanie nie ogranicza się do powiedzenia pracownikowi lub zespołowi, co ma zrobić. Kluczową sprawą jest przyznany im zakres samodzielności. Im bardziej odpowiedzialne jest zadanie, tym ostrożniej trzeba do tego podchodzić, zwłaszcza gdy od efektów zależy twoja reputacja zawodowa.

Istotne jest też zdanie podwładnego: jaki zakres władzy i odpowiedzialności czuje się na siłach unieść. Dzięki temu możesz przewidzieć, w jakim stopniu będziesz musiał angażować się w zlecony projekt.

 

5 SPOSOBÓW NA DELEGOWANIE ZADAŃ

1. Zdefiniuj zakres zadania/projektu/zakresu obowiązków.

Czy spełni warunki pozwalające, by powierzyć jego wykonanie pracownikowi? Uzasadnij sam przed sobą słuszność tej decyzji.

 

2. Wybierz osobę lub zespół.

Zastanów się, dlaczego akurat im chcesz powierzyć zadanie. Jakie korzyści odniosą, realizując je? Jakie ty odniesiesz korzy Jakie kompetencje będą w tym przypadku niezbędne i czy wybrane osoby je posiadają? Wyjaśnij pracownikom, dlaczego delegujesz konkretne zadanie lub zakres odpowiedzialności. Wytłumacz, jakie znaczenie ma ten wycinek dla całej firmy. Upewnij się, że podwładni zrozumieli istotę zadania i tego, jakich efektów oczekujesz. Jeżeli nie możesz uzyskać takiej pewności – nie deleguj.

 

3. Określ cele i poziom samodzielności.

Dokładnie przedstaw cel, do którego dążycie, i kryteria, według których będzie oceniany efekt końcowy. Upewnij się, że zostałeś dobrze zrozumiany, prosząc o informację zwrotną. Przedyskutujcie, jakie warunki muszą być spełnione i jakie są niezbędne środki, by spełnić wszystkie wymagania. Rozważcie potrzeby: zaangażowanie osób z zewnątrz, pomieszczenia, wyposażenie, środki finansowe, usługi. Ustal szczegółowo przyznany pracownikom zakres kompetencji. Zadania mogą być delegowane na różnych poziomach.