Uczelnie rezygnują z opłat za drugi kierunek

Największe uczelnie w kraju zrezygnowały z pobierania opłat za drugi kierunek studiów w roku akademickim 2014/15.

W ten sposób uczelnie wyprzedziły termin wskazany przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że opłaty mogą obowiązywać do września 2015 r.

Obowiązujące przepisy – które weszły w życie w 2011 r. – zakładają, że prawo do bezpłatnych studiów na drugim kierunku mają tylko te osoby, które uzyskają co roku prawo do stypendium rektora (maksymalnie 10 proc. studentów).

5 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją. Nie wymagał jednak, aby zmiany wprowadzić już od roku akademickiego 2014/15. Czas na zmianę przepisów TK wyznaczył do września 2015 roku, a do tego momentu uczelnie mogłyby pobierać opłaty za drugi kierunek.

Wiele uczelni nie czekając na wskazany przez TK termin, już zdecydowało o zniesieniu opłat za studia na drugim kierunku. Z pobierania opłat zrezygnowały:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
 • Uniwersytet Jana Pawła II
 • Uniwersytet Pedagogiczny
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Ekonomiczny 
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 •  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 •  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Wrocławski.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy 
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski 
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Politechnika Łódzka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Opolski