Ufne serca biją w tym samym rytmie

Naukowcy z duńskiego Uniwersytetu Aarhus wykazali, że poziom zaufania pomiędzy dwiema osobami można zmierzyć za pomocą wskaźników fizjologicznych. Badacze zaobserwowali, że serca ufających sobie ludzi wykonują tyle samo uderzeń na minutę, tak jakby ujednolicenie tempa bicia serca było gwarancją wzajemnego poczucia solidarności. Wyniki badania opublikowano na łamach magazynu „Journal of Physiology and Behavior”. 

Zaufanie między ludźmi sprawia, że ich serca synchronizują się i zaczynają bić w tym samym tempie.

W badaniu uczestniczyły 74 osoby, które podzielono na dwuosobowe grupki. Każda grupka miała za zadanie zbudować z klocków Lego samochód, jednak niektóre z nich w przerwach pomiędzy sesjami brały udział w grze inwestycyjnej umożliwiającej budowanie zaufania pomiędzy członkami poszczególnych zespołów.

Okazało się, że serca badanych, którzy brali udział w grze wzmagającej zaufanie, ulegały synchronizacji i zaczynały bić w tym samym tempie. Zaobserwowano też u nich przyspieszenie tętna, wywołane prawdopodobnie uczuciem ekscytacji związanym z dokonywaniem inwestycji o pewnym stopniu ryzyka.

„Gdy między ludźmi tworzy się zaufanie, ich serca zaczynają się synchronizować i bić w jednakowym tempie. Zaufanie pozwala im na efektywną współpracę i stanowi niezbędny element dla prawidłowego funkcjonowania naszego społeczeństwa” – komentuje główny autor badania Panagiotis Mitkidis.

PAP