Tegoroczna, 16. edycja rankingu - przygotowana przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" - objęła uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Najlepsze polskie uczelnie akademickie:

1. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (ex aequo)

3. Trzeci w rankingu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

4. Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska (ex aequo)

6. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, 

7. Uniwersytet Wrocławski,

8. Warszawski Uniwersytet Medyczny,

9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

10. Gdański Uniwersytet Medyczny.

Ranking uczelni magisterskich niepublicznych:

  1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  3. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  5. Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu.

W kategorii najlepszych uczelni medycznych pierwsze trzy miejsca zajęły: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny.

W grupie uczelni ekonomicznych pierwsze miejsce zajęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; drugie - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; trzecie - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygrała wśród uczelni rolniczych. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a trzecie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Najlepszą akademią wychowania fizycznego została AWF we Wrocławiu.

Wśród uczelni pedagogicznych zwyciężył zaś Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Pełne wyniki rankingu są dostępne na stronie: www.ranking.perspektywy.pl