Czas może płynąć w obie strony. Niebywałe ustalenia naukowców badających materiały

Powszechnie uznaje się, że czas może płynąć tylko w jedną stronę, ale w świetle ustaleń naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt rysuje się nieco inny scenariusz. Obiektem ich zainteresowania były różnego rodzaju materiały, a w zasadzie ruch tworzących je cząstek.
Czas może płynąć w obie strony. Niebywałe ustalenia naukowców badających materiały

Jak wyjaśniają w publikacji zamieszczonej w Nature Physics, sporządzone równania dotyczące przepływu wspomnianych cząstek wskazują na ruch w czasie w obie strony. Takich obserwacji dokonano z odpowiedniego kąta. Wyniki przeprowadzonych badań są więc niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, ale jednocześnie pokazują, jak fascynujący potrafi być świat fizyki.

Czytaj też: Zaskoczenie! Cząsteczki słonej wody zachowują się w przedziwny sposób

Materiały pokroju szkła i tworzyw sztucznych składają się z cząsteczek pozostających w nieustannym ruchu. Ciągle zmieniają swoje położenie, szukając przy tym najniższych możliwych stanów energetycznych. Ze względu na to, jak szybko następują zmiany lokalizacji, możemy mówić o szybszym bądź wolniejszym starzeniu danego materiału. 

I choć mówiono o tym już w ubiegłym stuleciu, to praktyczne ukazanie tej koncepcji stanowiło spore wyzwanie. Do przełomu doprowadzili niedawno naukowcy zza naszej zachodniej granicy. Relacjonując przebieg eksperymentów, zwracają uwagę na konieczność wykorzystania bardzo czułej kamery. To właśnie ona posłużyła członkom zespołu badawczego do rejestrowania nawet najdrobniejszych ruchów śledzonych cząsteczek.

Gdy skierowali wiązkę lasera w stronę badanej próbki, okazało się, że cząsteczki znajdujące się w szkle rozproszyły światło. Wiązki te nakładały się na siebie i tworzyły losowy wzór jasnych i ciemnych punktów na czujniku kamery. W oparciu o metody statystyczne, autorzy ostatnich rewelacji byli w stanie określić zmiany zaobserwowanych wzorów wraz z upływem czasu. To z kolei doprowadziło do oceny upływu czasu w wewnętrznym zegarze analizowanego materiału.

Niesamowity ruch cząsteczek zaobserwowany przez autorów nie oznacza, że cofanie czasu bądź odwracanie zmian w materiałach będzie możliwe

Dzięki wsparciu udzielonemu przez naukowców z duńskiego Uniwersytetu Roskilde przeanalizowali oni ruchy molekularne dotyczące czasu upływającego w materiale. I właśnie wtedy doszło do przełomu: owe ruchy okazały się odwracalne w czasie. I choć nie prowadzi to do konkluzji, jakoby starzenie materiałów dało się cofać, to kluczowy pozostaje fakt, iż proponowana koncepcja czasu pozwala na wydajną ocenę tempa starzenia materiałów. 

Czytaj też: Tunelowanie kwantowe to rzeczywistość. Na jego wystąpienie trzeba jednak długo czekać

Co ciekawe, wyciągnięte wnioski znajdują zastosowanie względem wielu różnych materiałów. Zdaniem samych zainteresowanych sprawa dotyczy wszystkich nieuporządkowanych materiałów, a szkło i tworzywa sztuczne to tylko jedne z licznych przykładów. W ramach dalszych wysiłków członkowie zespołu badawczego chcieliby ocenić, w jaki sposób odwracalność czasu w materiale jest związana z odwracalnością fizycznych praw natury. Poza tym zamierzają dowiedzieć się, co wpływa na to, że różne materiały posiadają odmienne zegary wewnętrzne.