Uwikłany w historię

Zapraszamy na noc z Józefem Ignacym Kraszewskim w TVP Historia już 28 lipca!

Napisał więcej książek niż wielu ludzi w ciągu całego życia ma w ręku. Jego dziełem są 232 powieści, wśród nich aż 88 historycznych. Pisarz, publicysta, historyk, dziennikarz, poeta, a przede wszystkim patriota. Józef Ignacy Kraszewski. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej postanowił uhonorować 200 rocznicę urodzin pisarza ogłaszając rok 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. 28 lipca 2012 roku w 200 rocznicę urodzin pisarza TVP Historia „Noc z Józefem Ignacym Kraszewskim” Filmy dokumentalne przypominające życie, twórczość i działalność Józefa Ignacego Kraszewskiego, reportaże pokazujące miejsca związane z pisarzem a także trzyodcinkowy serial „Hrabina Cosel” – adaptacja jednej z najbardziej poczytnych jego powieści. Od 20.00 do 3:00 „Noc z Józefem Ignacym Kraszewskim” w TVP Historia.

Godz. 20.00 „OLBRZYM – Józef Ignacy Kraszewski”.  Reż. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka  – film dokumentalny, którego autorzy wplatają życiorys i twórczość pisarza, jego poglądy, zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne, pobyty w więzieniach i podejrzenie o szpiegostwo w zorganizowane w Krakowie obchody 50. rocznicy jego pracy literackiej i naukowej. Cytaty z J.I. Kraszewskiego w wykonaniu Henryka Machalicy.

Godz. 21.20 „UWIKŁANY W HISTORIĘ”.  Reż. Adam Kulik – film dokumentalny, w którym biografię pisarza śledzimy od wczesnego dzieciństwa w dworze dziadków – w Romanowie na Podlasiu. Odcisnęło ono piętno na całym życiu pisarza. Dalej są szkoły w Białej Podlaskiej i w Lublinie, studia w Wilnie z kilkunastomiesięcznym epizodem więziennym (aresztowano go za przygotowania do powstania listopadowego). Film opowiada o próbach gospodarowania, jako ziemianin, w majątkach Wołynia, pracy w Żytomierzu, podróżach po ziemiach Rzeczypospolitej i po całej Europie. Ważnym akcentem jest okres warszawski (prowadzenie “Gazety Polskiej” i przygotowania do powstania styczniowego), który kończy się ucieczką do Drezna, w obawie przed zsyłką na Sybir. Okres drezdeński to jakby drugie życie Kraszewskiego – w setkach powieści podpowiada drogę ujarzmionemu narodowi, pisuje do kilkudziesięciu czasopism, czyta prawie wszystko w kilku językach, co powoduje, że jest najbardziej oczytanym krytykiem literackim swojego czasu w Europie. Przy tym maluje i rysuje niemal przy każdej okazji (pozostało po nim kilkadziesiąt płócien i 1800 rysunków!). W powieści próbuje wszystkich form jakie powstały w XIX wieku wypełniając luki w czasopiśmiennictwie polskim i na swój sposób polemizując największymi w Europie pisarzami – tylko samych powieści napisał ponad 220 tytułów. Dorobek publicystyczny można by zamknąć ponad setką tomów (był pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w świecie teoretykiem prasy). Pozostawił ponad 200 000 litów. Pobyt w Dreźnie kończy się katastrofą: kanclerz Bismarck postanawia zniszczyć najbardziej znanego w Europie Polaka – Niemcy wytaczają Kraszewskiemu proces o zdradę stanu i skazują go na 3, 5 roku twierdzy. Zwolniony za kaucją ucieka do Włoch a potem do Szwajcarii. Próbuje jeszcze tutaj wydawać pismo, ale po 16 miesiącach od wyjścia z Twierdzy umiera.

Godz. 22.00, 23.00, 00 „HRABINA COSEL”.  Reż. Jerzy Antczak – Ekranizacja losów Anny Hoym – Hrabiny Cosel, faworyty Augusta II Mocnego. Filmowa adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.

August II Mocny bawiąc w Warszawie szuka nowej metresy. Odtrącona hrabina Cosel nie godzi się na taką sytuację, nie chce zwrócić królowi pisemnej obietnicy małżeństwa i postanawia skompromitować go ujawniając tajne dokumenty polityczne. Król dowiaduje się o planach hrabiny i wydaje rozkaz uwięzienia jej. Wierny dworzanin Rajmund Zaklika próbuje zgodnie z wcześniejszą obietnicą uwolnić hrabinę Cosel. Gdy mu się to udaje Anna postanawia przed wyjazdem za granicę po raz ostatni spojrzeć w twarz Augusta na jednym z odbywających się w Dreźnie balów. Na rozkaz króla Zaklika zostaje zastrzelony, a hrabina Cosel ponownie uwięziona. Wiele lat później, po śmierci Augusta II zostaje ułaskawiona na rozkaz jego syna.

 

Godz. 1:00 „PISARZ, HISTORYK, SZPIEG”.  Reż. Marek Maldis – film dokumentalny opowiadający o działalności szpiegowskiej J.I. Kraszewskiego i czasach kiedy jako obywatel Niemiec przekazywał tajne informacje rządowi francuskiemu. Za tę działalność został skazany na 3,5 roku więzienia w twierdzy w Magdeburgu. . W rolę pisarza wcielił się Andrzej Krasicki.

Godz. 1:40 „WIELKI ZAPOMNIANY – rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim”. Reż. Adam Kulik – film dokumentalny prezentujący życie Józefa Ignacego Kraszewskiego w kontekście jego działalności społecznej i politycznej. Prezentuje zarówno działania jak poglądy pisarza.

Godz. 2:25 „JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI – KARTKI Z OSTATNIEJ PODRÓŻY”. Reż. Barbara Jakubiec – felieton o ostatnich latach życia pisarza spędzonych w San Remo i o śmierci w Genewie. Józef Ignacy Kraszewski – pisarz, publicysta, malarz, podróżnik w ostatnich latach swego życia szczególnie ukochał Włochy, gdzie ciepły i łagodny klimat pozwalał mu łatwiej walczyć z chorobą. W programie odnajdujemy ślady pisarza w San Remo, co pozwala poznać włoski epizod w życiu pisarza.