V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu

W dniach 23-25 marca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem “Coaching Transformacyjny jako droga do synergii” .

Coaching nie jest panaceum na wszystkie problemy, jednakże zastosowany w świadomy sposób pozwala często osiągnąć rezultaty nieosiągalne innymi metodami. Przykładem może być łączenie pozornie sprzecznych interesów wewnątrz organizacji lub wykorzystanie potencjału istniejących przeciwieństw poprzez poszerzanie świadomości na poziomie intencji, motywów i fundamentalnych wartości. Najbliższa konferencja będzie poświęcona właśnie sposobom na uzyskiwanie synergii za pomocą coachingu. 

Podczas V Międzynarodowej Konferencji Coachingu:

  • Uczestnicy będą mieli unikalną możliwość, aby osobiście spotkać i doświadczyć na sobie działania narzędzi LUCASA DERKSA, twórcy metody “Panorama Społeczna” i “Panorama Duchowa”.
  • ELMARA KRUITHOFFA pokaże wykorzystanie “Focusingu” podczas procesu coachingowego, aby doświadczyć mądrości ciała, znającego wiele odpowiedzi na pytania, z którymi umysł nie potrafi sobie poradzić.
  • JOHN WHITTINGTON zademonstruje, jaką mądrość posiada system, za pomocą ustawień organizacyjnych.
  • TOMASZ MISIAK-NIEDŹWIADEK, pierwszy europejski akredytowany trener mBIT Coaching, zaprezentuje podczas swojego wystąpienia m.in. materiał nagrany specjalnie dla uczestników konferencji z twórcami mBrainingu i mBIT Coachingu – Marvinem Oka i Grantem Soosalu. Dzięki ich metodzie następuje głęboka integracja trzech inteligencji: brzucha, serca i umysłu.

Prelekcje i warsztaty poprowadzą polscy eksperci, naukowcy i praktycy w zakresie coachingu.  Szczególnie zapraszamy wyższą kadrę menedżerską , dyrektorów HR, coachów profesjonalnych i przede wszystkim osoby pełniące funkcje przywódcze.

Program konferencji uwzględnia także zajęcia praktyczne, warsztaty i panel dyskusyjny.

Uczestnicy Konferencji otrzymają materiały konferencyjne a ponadto książkę zawierającą artykuły i case studies. 

Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/1nRgeq9