Verbatim w kosmosie

Prom kosmiczny Discovery został wyposażony w czyste płyty CD i DVD wyprodukowane przez firmę Verbatim. Wcześniejsze testy wykazały, że nośniki nadają się do wykorzystania w czasie misji kosmicznych.

Na pokładzie promu Discovery (misja STS-124) znajdują się czyste nośniki CD i DVD Verbatim, które przeszły w Astrium GmbH wstępne testy potwierdzające, że nadają się one do użytku także w kosmosie.
– To, że nasze produkty zostały wybrane do udziału w tej misji, to dla nas dowód uznania – mówi Torsten Leye, dyrektor ds. marketingu produktów optycznych Verbatim na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Testy przeprowadzone w Bremie przez Astrium GmbH, spółkę zależną koncernu lotniczo-rakietowego EADS, potwierdziły, że nośniki Verbatim kwalifikują się do podróży kosmicznej. Na tej decyzji zaważyła szczególnie trwałość płyt, które mogą bezpiecznie przechowywać dane nawet do 100 lat. To ważne zwłaszcza na pokładzie statku kosmicznego, gdzie stężenia związków chemicznych i gazów powstających w procesie starzenia nie mogą przekroczyć określonych wartości.
– Test na uwalnianie gazów to podstawowy wymóg, aby uzyskać pewność, że we wdychanym przez astronautów powietrzu nie znajdą się szkodliwe substancje, które mogłyby stanowić dla nich zagrożenie – wyjaśnia Florian Bittner odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość produktów w Astrium GmbH. – Dyski Verbatim zrobiły na nas wrażenie także pod względem ogólnych wartości użytkowych: niezawodności i bezpieczeństwa danych – dodaje Bittner.
Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej płyty będą służyć jako nośniki zapasowe na wypadek, gdyby w komputerach pokładowych Columbus konieczne było przywracanie funkcji krytycznych dla działania systemu.
– Na misjach tego typu korzysta się z produktów spełniających najbardziej wyśrubowane standardy jakości. Pomimo udziału naszych produktów w podróży kosmicznej nie zamierzamy bujać w obłokach. Przeciwnie, będziemy w dalszym ciągu ulepszać nasze nośniki – zapewnia Torsten Leye.
Już od 1969 r. Verbatim nadaje kierunek rozwojowi technologii nośników danych – od dyskietek, poprzez nośniki magnetyczno-optyczne i płyty
w formacie CD i DVD, aż po najnowsze nośniki o wysokiej rozdzielczości, Blu-ray i HD DVD. Ponadto, Verbatim dostarcza wysokiej jakości produkty
z segmentu kluczy USB, kart pamięci typu Flash i zewnętrznych dysków twardych oraz rozmaitych akcesoriów komputerowych. Jako część Grupy Mitsubishi Chemical Corporation, Verbatim korzysta z olbrzymiego potencjału badawczo-rozwojowego korporacji. Dzięki wprowadzanym innowacjom, Verbatim odegrał kluczową rolę w kształtowaniu się rynku nośników danych. Niezwykle surowe procedury kontroli jakości w trakcie procesu produkcyjnego gwarantują wysoką jakość wyrobów, dzięki której produkty Verbatim wielokrotnie uzyskiwały pierwsze miejsca w międzynarodowych testach porównawczych. Verbatim jest liderem na europejskim rynku optycznych nośników danych. h.k.