VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Jak zainteresować gimnazjalistów nowymi technologami? W jaki sposób przekonać dziewczęta, że programowanie nie jest tylko domeną? Jak wykorzystać informatykę w innych naukach ścisłych? Odpowiedzi na te pytania od ośmiu lat stara się udzielić Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.

Trwa pierwszy etap zawodów – 12 grudnia 2013, w godz. 16:00-18:15 odbędzie się runda konkursowa zawodów drużynowych, a do 6 stycznia 2014 gimnazjaliści mogą przesłać rozwiązania zadań algorytmicznych i wypełnić test wiedzy w ramach zawodów indywidualnych. Zawody realizowane są przez platformę olimpiady – https://zadania.oig.edu.pl/

Uczestnicy zakładają maksymalnie 4-osobowe zespoły i wspólnie przystępują do zmagań z interesującymi wyzwaniami algorytmicznymi. Przygotowane dla nich zadania dotyczą zastosowania informatyki w matematyce i fizyce, liczy się więc nie tylko umiejętność stworzenia kodu, ale także wiedza z tych ścisłych dziedzin. Do udziału w zawodach drużynowych chętnie przystępują dziewczęta, a także młodsi uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z algorytmiką. Chętnie zdobywają nowe umiejętności i poszerzają wiedzę, rozwijając przy tym kompetencje pracy w zespole. Najlepsze zespoły awansują do kolejnego etapu – współzawodnictwa na poziomie województwa, które może zaowocować startem w ogólnopolskich zawodach finałowych.

Zawody indywidualne to zmagania na wysokim poziomie. W konkursie startują zdolni gimnazjaliści, zainteresowani informatyką i chcący rozwijać swą pasję poprzez algorytmiczne zmagania. Uczniowie gimnazjów z całej Polski sprawdzają swoją teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, „programując” przy tym swoje dalszy losy. Laureaci zawodów indywidualnych mają możliwość wyboru publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, przyjmowani są do niej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Poza nagrodami, które czekają na najlepszych, zyskują też cenne doświadczenia i możliwość poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach. W ramach olimpiady realizowane są również obozy naukowo-treningowe, na które zapraszani są uczestnicy systematycznie rozwijający swoje umiejętności przez cały czas trwania olimpiady.

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów wspiera także rozwój nauczycieli i instruktorów. W swojej codziennej pracy mogą wykorzystywać platformę edukacyjną, zawierającą obszerną bazę zadań algorytmicznych, a także funkcjonalności przydatne do indywidualizacji pracy czy tworzenia własnych konkursów.,