W tych krajach przemoc zabija. Krócej żyją nawet ci, którzy nie są w nią zaangażowani

Okazuje się, że w niektórych częściach świata – nawet jeśli ich mieszkańcy nie są bezpośrednio zaangażowani w konflikty – długość ich życia okazuje się znacznie niższa od innych obszarów.
W tych krajach przemoc zabija. Krócej żyją nawet ci, którzy nie są w nią zaangażowani

Co gorsza, problem dotyczy również młodych osób, których średnia długość życia okazuje się zaniżona o nawet 14 lat względem mieszkańców krajów o niskim poziomie przestępczości. Przeprowadzone w tej sprawie badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy występowaniem przemocy (nawet, jeśli osoby te nie są w nią zaangażowane) a krótszym i mniej przewidywalny życiem.

Czytaj też: Zmienił płeć niemal 100 lat temu. Tragiczna historia duńskiego malarza

Szczegóły na ten temat są dostępne na łamach Science Advances. Jak argumentują autorzy publikacji, wpływ przemocy na śmiertelność nie obejmuje jedynie obniżenia długość życia. Kiedy do zgonów dochodzi wskutek przemocy, ci, którzy wciąż żyją, stają w obliczu niepewności dotyczącej tego, co może czekać ich samych.

To, co okazało się najbardziej uderzające, to fakt, że niepewność życiowa ma większy związek z przemocą niż oczekiwana długość życia. Niepewność życiowa nie powinna być zatem pomijana przy analizowaniu zmian we wzorcach umieralności. wyjaśnia autor analiz, José Manuel Aburto

Przemoc obniża oczekiwaną długość życia nawet u tych, którzy jej nie doświadczają

Łącznie członkowie jego zespołu wzięli pod uwagę dane ze 162 krajów. Poza tym przeanalizowali informacje pochodzące z tzw. Internal Peace Index z lat 2008-2017. Jak dało się zauważyć, kraje, w których przemocy jest najwięcej są również tymi, które cechują się najwyższą niepewnością życiową. Na przykład na Bliskim Wschodzie głównym czynnikiem napędzającym to zjawisko są zgony związane z konfliktami wśród młodych ludzi. W przypadku Ameryki Łacińskiej podobna zależność jest pokłosiem zabójstw i przemocy interpersonalnej.

W najbardziej rozwiniętych krajach obniżona śmiertelność związana z chorobami nowotworowymi obniżyła w ostatnich latach niepewność życiową. Dla kontrastu, tam, gdzie przemocy jest najwięcej, niepewność odczuwają nawet ci, którzy nie są w nią zaangażowani. Szczególnie zatrważający okazuje się gwałtowny wzrost liczby zabójstw kobiet, do którego doszło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Czytaj też: Rewolucjonistki w Wersalu. Zbuntowane Paryżanki królowi Francji się nie kłaniały

Podsumowując, niższa średnia długość życia wydaje się związana z wyższą niepewnością w całym życiu. Poza tym funkcjonowanie w społeczeństwie wypełnionym przemocą stwarza podatność na zagrożenia i niepewność, co może skutkować częstszą przemocą. Szczególnie przemocowe kraje okazują się charakteryzować niższymi poziomami oczekiwanej długości życia, a różnica może wynosić nawet 14 lat w pozostałej oczekiwanej długości życia w wieku 10 lat pomiędzy krajami o najmniejszej i największej przemocy.