Warmia i Mazury – studia dostosowane do rynku pracy

Rozwój biznesu w regionie wymaga dobrze wykwalifikowanej kadry. Aby spełnić oczekiwania pracodawców i studentów, powstały studia dualne.

Świadomy krok w przyszłość

Studia dualne powstają we współpracy naukowców z przedsiębiorstwami – układają plan studiów, ustalają zakres pracy dla studentów w ich zakładach. – W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie gospodarcze firmy nieustannie wprowadzają odpowiednie procesy i nowinki technologiczne, z kolei uczelnie zaspokajają potrzebę zdobywania wiedzy. Ostatnie lata pokazują, że studenci często już w czasie nauki podejmują pracę i, co istotne, mogą znaleźć zatrudnienie w regionie – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wiedza i praktyczne umiejętności

Dzięki nowoczesnym programom dydaktycznym uczelnie warmińsko-mazurskie proponują studentom kierunki efektywnie łączące zdobywanie wiedzy z pracą. Edukacja odbywa się tu naprzemienne. – Studia dualne pozwalają realizować istotę edukacji wyższej. Studentom łatwiej znaleźć pierwszą pracę, ponieważ są już w pełni przygotowani do pełnienia obowiązków w wybranym zawodzie. Praktyka wsparta doświadczeniem jest bezcennym kapitałem młodych i szansą na innowacyjny rozwój gospodarczy – przekonuje dr Tomasz Wierzejski, prodziekan ds. planów i programu kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Transfer wiedzy do biznesu

Magnesem dla firm inwestujących na Warmii i Mazurach są nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale także łatwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Funkcjonujące przy uniwersytecie Centrum Innowacji i Transferu Technologii służy lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferowi wyników badań i prac rozwojowych do sektora przedsiębiorczości. – Uruchomienie na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego studiów dualnych, a także kolejne zapytania przedsiębiorców o możliwość współpracy w ramach tej formy kształcenia są dowodami na to, że takie nauczanie jest oczekiwane – stwierdza Jerzy Domański, prodziekan ds. studenckich. – Na wszystkich kierunkach naszego wydziału od zawsze kładzie się nacisk na nauczanie praktyczne. Studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki w firmach produkcyjnych, a ponad połowa zajęć ma charakter warsztatowy i laboratoryjny – dodaje.

 

Kapitał ludzki zawsze w cenie

Warmia i Mazury to region o bardzo dobrych wskaźnikach demograficznych i wyższym niż średnia krajowa odsetku ludności w wieku produkcyjnym. – Potencjał warmińsko-mazurskiego rynku pracy to blisko 30,3 tysięcy studentów kształcących się na 14 uczelniach wyższych oraz ponad 9 tysięcy absolwentów – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Przedsiębiorcy mogą liczyć na zatrudnienie absolwentów z bardzo dobrą znajomością języków, i to nie tylko angielskiego i niemieckiego, ale także francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego – dodaje.

Dowiedz się więcej:

http://invest.warmia.mazury.pl

fb/warmia i mazury zdrowe zycie czysty zysk