WHO: Aż połowa przypadków HIV w Europie wykrywana jest za późno

Według Światowej Organizacji Zdrowia diagnostyka obecności wirusa HIV jest w Europie na wyjątkowo niskim poziomie.

Organizacja pisze o alarmujących danych za 2016 roku. Wśród 160 tysięcy świeżo zdiagnozowanych osób (z czego 29 tysięcy spoza Unii Europejskiej) aż u 51% wirus był już w późnym stadium infekcji.

– Epidemia wirusa HIV przybiera alarmujące rozmiary w regionie Europy, szczególnie w jej wschodniej części, skąd pochodzi 80% zdiagnozowanych – mówi dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor WHO na Europę – To największa liczba w ciągu ostatnich lat. Jeśli taka tendencja będzie się utrzymywać to nie uda nam się osiągnąć celu: pokonania epidemii do 2030 roku.

Dodaje, że nieodpowiednia diagnostyka i zbyt późna wykrywalność przyczyniają się bezpośrednio do rozprzestrzeniania się wirusa. Konieczność poprawy tego stanu potwierdza komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenis Andriukaitis.

– W przyszłym roku zamierzam zaprezentować podsumowanie naszej polityki oraz najlepszych praktyk by nakłonić wszystkie kraje członkowskie do działania – mówi.

Dane ECDC oraz WHHO dotyczące HIV/AIDS, które właśnie opublikowano pokazują jeszcze jedną interesującą tendencję. Większość zdiagnozowanych w Europie to ludzie powyżej 50 roku życia. Tutaj wykrywalność spoczywa przede wszystkim na barkach służby zdrowia, z której osoby te znacznie częściej korzystają.

Wczesne wykrycie wirusa HIV bezpośrednio przekłada się na wydłużenie życia osoby zarażonej i zmniejszenie zagrożenia śmierci z powodu AIDS – nabytego zespołu braku odporności.

Źródło: WHO