Wirtualna szkoła

Nadszedł czas, aby szkoły rozpoczęły etap „eszkoły” na miarę XXI wieku. Zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania placówek oświatowych oraz podniesienie poziomu szkolnictwa, warto więc wprowadzić je jak najszybciej.

Powstała innowacyjna platforma, która usprawni działalność polskich placówek oświatowych. Wirtualna Szkoła (Eszkola24.pl) łączy w sobie funkcjonalny system do zarządzania szkołą, elektroniczny dziennik, platformę e-learningową, wirtualną bibliotekę i forum dyskusyjne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 8.1. Innowacyjna Gospodarka.

System Wirtualna Szkoła to efekt dwóch lat intensywnej pracy nad stworzeniem narzędzia, które usprawni funkcjonowanie szkół, pomoże w pracy dyrektorom i pedagogom, a także będzie wsparciem dla rodziców i uczniów.

– Budując system Wirtualna Szkoła nie chcieliśmy ograniczać się jedynie do stworzenia elektronicznego dziennika. Na rynku są już takie rozwiązania. Nam zależało na innowacyjnym rozwiązaniu, które w pewien sposób zautomatyzuje szkoły i je unowocześni. Zbudowaliśmy więc kompleksowe i funkcjonalne narzędzie do zarządzania placówkami oświatowymi, które łączy w sobie e-dziennik, platformę e-learningową, forum dyskusyjne oraz wirtualną bibliotekę – mówi Jarosław Grabka, Prezes Perfektus System – firmy, która stworzyła Wirtualną Szkołę.

Wirtualna Szkoła znacznie ułatwia codzienne obowiązki pracownikom szkół. Nauczyciel szybko przygotuje karteczki na wywiadówkę, podliczy średnie ocen i nieobecności czy wydrukuje świadectwa. Dzięki systemowi może też szybko i sprawnie skontaktować się z każdym  rodzicem oraz koleżankami i kolegami z pracy. Również dyrektor będzie miał wgląd do wszystkich informacji oraz statystyk bez konieczności przeglądania dużej ilości dokumentów. Uzyska możliwość szybkiego przygotowywania i drukowania planów lekcji czy automatycznego generowania raportów, które należy regularnie przedstawiać kuratorium.

Rodzice i uczniowie także odczują zalety Wirtualnej Szkoły. Internetowy dostęp do systemu gwarantuje, iż rodzic w każdej chwili będzie mógł sprawdzić postępy dziecka w nauce oraz skontaktować się ze szkołą. Uczniowie z kolei nie muszą się już martwić o zaległości wynikające z dłuższej nieobecności w szkole. Bez problemu będą mogli pobrać z platformy e-learningowej materiały przygotowane przez nauczyciela i na bieżąco nadrabiać zaległości. Oprócz tego nauczyciel może zamieszczać tam dodatkowe ćwiczenia dla chętnych uczniów.

Więcej:News