„Puszka Pandory” sprzed 1,2 mld lat? Odkryli wody podziemne w kopalni uranu na ogromnej głębokości

Międzynarodowy zespół badaczy odkrył na dnie kopalni, na głębokości 2,9 kilometra, wody podziemne, które mogą liczyć nawet 1,2 mld lat. Jest to rewelacja dla świata naukowego, ponieważ przybliża nas do poznania prawdy na temat rozwoju życia w bardzo trudnych warunkach.
„Puszka Pandory” sprzed 1,2 mld lat? Odkryli wody podziemne w kopalni uranu na ogromnej głębokości

Stanowisko wód podziemnych znaleziono w kopalni uranu i złota w Moab Khotsong w Republice Południowej Afryki. Eksploatacja górnicza jest prowadzona tutaj na ogromnych głębokościach. Kopalnia znajduje w geotektonicznym basenie Witwatersrand, na obszarze dawnego krateru. Skały, z których wydobywa się uran i złoto, to najczęściej granity-zieleńce, gnejsy tonalitowo-granodiorytowe, ale również inne skały maficzne i osadowe. Jaki związek może mieć odkryta woda ze skałami bogatymi w uran oraz produkcją wodoru czy helu?

Chemolitotrofy – główny bohater, któremu wody podziemne są potrzebne

Okazuje się, że elementem wspólnym tego układu są mikroorganizmy chemolitotroficzne. Głównym źródłem energii u nich jest utlenianie związków nieorganicznych. Zasadniczo chemolitotrofami są tylko bakterie. Od dawna było wiadomo o obecności tych organizmów na dużych głębokościach w skorupie ziemskiej.

Skały, w których odkryto wody podziemne, są wzbogacone w uran – pierwiastek promieniotwórczy. Jego obecność, a dokładnie promieniowanie z niego pochodzące, prowadzi do procesu radiolizy, w wyniku którego powstaje duże stężenie wodoru. Ten wodór następnie staje się źródłem energii dla chemolitotrofów (bakterii wodorowych). Zasoby wodne w tym przypadku mogą stanowić rolę magazynu tego źródła energii dla ww. organizmów.

Czytaj też: Nie „czy” a „kiedy”. Ten region w każdej chwili może spotkać gigantyczne trzęsienie ziemi

Wody podziemne na trzech kilometrach? Lepiej ich nie pić

Należy dodać, że znalezione wody podziemne nie są czystym H2O, a raczej roztworem wodnym z rozpuszczonymi w nim wieloma pierwiastkami jak np. uran, tor, potas czy wodór. Fluid znajduje się w zamkniętym systemie skalnym bez dostępu do zewnętrznego środowiska i ma niezwykle wolne tempo interakcji na granicy roztwór-skala. Tym bardziej właśnie jest on interesujący dla badaczy.

Czytaj też: Czarne dziury i początki wszechświata. Naukowcy są bliscy rozwiązania kosmicznej zagadki

Odkrycie naukowców może mieć szerokie implikacje w badaniach nad źródłami życia na innych planetach. Skoro na kilometrowych głębokościach na Ziemi znajduje się roztwór wodny będący źródłem pożywienia na konkretnych bakterii, to być może podobne systemy woda-skała istnieją na innych planetach, w tym chociażby na Marsie.

Więcej:woda