Wulkan a kryzys gospodarczy

Wybuch wulkanu w Peru w roku 1600 doprowadził do klęski głodowej w Europie.

Kenneth Verosub i Jake Lippman z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis doszli do tego wniosku po przeanalizowaniu pochodzących z tego okresu dokumentów historycznych.
Amerykańscy geologowie przypuszczają, że wybuch wulkanu spowodował falę mrozu i nieurodzajów w Europie i Azji. Przyczyną ochłodzenia klimatu mogły być kolumny siarki, które wyrzucił do atmosfery wulkan. Erupcja Huaynaputina miała katastrofalne skutki dla lokalnej ludności. Popiołem zostały zasypane okoliczne wioski, zginęło około 1500 ludzi. Co ciekawe, skutki na tym się nie skończyły. Naukowcy odnaleźli również związek pomiędzy wybuchem peruwiańskiego wulkanu, a złą sytuacją gospodarczą w na innych kontynentach latach następnych. Rok 1601 był na półkuli północnej jednym z najmroźniejszych lat od wielu wieków. Rosję i Szwecję nawiedziły nieurodzaje klęski głodu, wywołane surową zimą roku poprzedniego. Naukowcy znaleźli również dokumenty świadczące o tym, że znaczne ochłodzenie klimatu dotknęło Francję i Japonię. Jednym z ekonomicznych skutków erupcji okazał się również następujący fakt: wskutek zmiany kierunku wiatru statki płynące z Meksyku na Filipiny po roku 1600 przepływały ten odcinek drogi o wiele szybciej, niż wcześniej. Analiza danych historycznych z tego okresu z innych krajów przyniesie być może dalsze informacje na temat skutków wybuchu wulkanu dla światowej gospodarki. JSL
źródło: Nature Onlinedienst