Połowa mężczyzn doświadczyła niechcianych kontaktów seksualnych. Badanie z Wlk. Brytanii

Z badań przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiej organizacji Mankind, która wspiera mężczyzn będących ofiarami przemocy domowej i wykorzystywania seksualnego, wynika, że połowa dorosłych Brytyjczyków doświadczyła przemocy na tle seksualnym na różnych etapach swojego życia.

Gwałty na mężczyznach to problem, o którym się nie mówi

Ankietowani mężczyźni, którzy przyznali, że padli ofiarami wykorzystywania seksualnego opisała swoje doświadczenia jako przymuszanie do czynności seksualnych lub bezpośrednie atakowanie. Według wyników badania, które na zlecenie Mankind przeprowadziła firma Savanta ComRes i które opublikowano na łamach “The Guardian”, 9 procent mężczyzn w wieku od 18 lat wzwyż przyznało, że padli ofiarami gwałtu lub zostali zaatakowani przez penetrację, 14 procent było przymuszonych do czynności seksualnych lub poddawano ich naciskowi, a 21 procent brało udział w aktywnościach seksualnych z osobą dorosłą, gdy byli niepełnoletni. 

Organizacja charytatywna zleciła badanie, by zwrócić uwagę na problem mężczyzn, którzy przeżyli molestowanie seksualne oraz na to, że w wielu przypadkach nie potrafią się przemóc, by podzielić się z kimś bolesnymi doświadczeniami i często otworzenie się zajmuje im nawet dziesięciolecia. Według Mankind jest to poważny problem, któremu media nie poświęcają zbyt wiele uwagi, a wyniki badań jasno potwierdzają, że organizacja ma rację. Przedstawiciele Mankind wzywają również rząd do stworzenia podobnej strategii radzenia sobie z przemocą, w tym przemocą na tle seksualnym, wobec mężczyzn, jaką przygotowuje wobec kobiet i dziewcząt. Dyrektorka naczelna organizacji Lucy Hughes powiedziała w rozmowie z “The Guardian”, że rząd Wielkiej Brytanii powinien przyjąć bardziej integracyjne podejście do zaspokajania potrzeb wszystkich ofiar niechcianych doświadczeń seksualnych, oferując jednocześnie wsparcie Mankind przy procesie tworzenia nowych regulacji. 

W ramach swoich działań organizacja stworzyła też niedawno stronę internetową 1in6.uk, która oferuje wsparcie i niezbędne informacje dla mężczyzn, którzy padli ofiarą przemocy na tle seksualnym.

Molestowanie seksualne mężczyzn ignorowane przez prawo w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie prawo nie traktowało gwałtu na mężczyźnie jako przestępstwo aż do 1994 roku, a kiedy wreszcie je uznało, zapis o przemocy seksualnej wobec mężczyzn został podkategorią rządowej strategii zatytułowanej “Ending Violence against Women and Girls” (Koniec Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt – tłum.red).

Osoby związane z organizacją Mankind twierdzą, że umieszczenie przemocy wobec mężczyzn w kategorii poświęconej kobietom sprawia, że nie jest ona traktowana poważnie i utrwala szkodliwy mit, że “prawdziwi mężczyźni” nie mogą być bezbronni i sami radzą sobie z problemami. Według ekspertów takie stereotypy odbierają mężczyznom i chłopcom odwagę, by dzielić się swoimi doświadczeniami oraz szukać wsparcia u innych osób lub organizacji. 

Mankind zapowiada dalsze badania na temat molestowania seksualnego mężczyzn, wskazując również na potrzebę przyjrzenia się psychologii powstawania krzywdzących mitów na temat gwałtów na mężczyznach, co może pomóc stworzyć nowe narzędzia edukacyjne do ich zwalczania.