Dlaczego warto prawidłowo postępować z elektrośmieciami? Ile kilogramów surowców wtórnych można odzyskać ze starego komputera? Jak wygląda „cykl życia” sprzętów elektrycznych i elektronicznych? Co można z nich przetworzyć i odzyskać? Dlaczego są to odpady niebezpieczne szkodliwe dla środowiska? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć na nietypowej wystawie edukacyjnej „Dwa Światy Elektrośmieci”, która od 26 maja stanowi jedną z ekspozycji Muzeum Techniki NOT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Inicjatorem i głównym organizatorem wystawy jest organizacja odzysku ElektroEko.

Wystawa „Dwa Światy Elektrośmieci” przedstawia tematykę recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wyjaśnia zasady prawidłowego postępowania z tego rodzaju odpadami. Ma również na celu uświadomienie skali zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z elektrośmieciami, oraz wskazanie na zasadność ich przetwarzania i recyklingu.

Tytuł wystawy „Dwa Światy Elektrośmieci” bezpośrednio nawiązuje do ekspozycji, która przedstawia między innymi dwie sfery, tytułowe światy – otoczenie pełne bujnej i zdrowej przyrody oraz środowisko zanieczyszczone przez szkodliwe i wszechobecne elektrośmieci. Celowo przerysowane, metaforyczne przesłanie wystawy ma oddziaływać na wyobraźnię zwiedzających i skłonić do zastanowienia nad konsekwencjami swojego zachowania. Zwiedzający mogą sami zdecydować jaki świat chcą w przyszłości zbudować.

Wystawa podzielona jest na sekcje tematyczne – przetwarzania, odzysku i recyklingu, szkodliwości oraz właściwego postępowania z elektrośmieciami. Każda sekcja posiada oryginalne eksponaty, które w ciekawy i obrazowy sposób przekazują wiedzę na temat właściwego gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Niektóre eksponaty mają charakter interaktywny, można ich dotknąć i dokładnie obejrzeć, aby przekonać się dlaczego warto prawidłowo pozbywać się elektrośmieci oraz jakie są korzyści z recyklingu i odzysku tego rodzaju odpadów. Łącząc przyjemne z pożytecznym, zaaranżowano również edukacyjną strefę zabawy (quiz ścienny i mózg elektronowy), gdzie można sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę.

Bardzo nam zależało, aby wystawa pobudzała wyobraźnię zarówno młodzieży, jak i dorosłych, ponieważ zwiększa to oddziaływanie przekazu edukacyjnego. Tematyka elektrośmieci jest trudnym i dla większości mało atrakcyjnym tematem, jednak ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska i prawa. – wyjaśnia Anna Podsiadło z ElektroEko. Mamy nadzieję, że wystawa dzięki ciekawej w formie ekspozycji, będzie wartościowym uzupełnieniem działań edukacyjnych w temacie segregacji i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.

A jak prawidłowo postępować z elektrośmieciami?  Przede wszystkim warto pamiętać, że zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne powinny być przetworzone i poddane recyklingowi. Są to odpady niebezpieczne, ale można z nich odzyskać wiele cennych surowców. Elektrośmieci wyrzucone do zwykłego, osiedlowego śmietnika, zalegające na wysypisku czy porzucone na łonie natury zanieczyszczają środowisko. Szkodliwe substancje zawarte w mechanizmach, mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, a potem przenikać z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się elektrośmieci niszczy przyrodę i może być w przyszłości przyczyną problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt. Zgodnie z prawem za wyrzucenie elektrośmieci do śmietnika lub porzucenie na łonie przyrody można zapłacić grzywnę do 5 000 złotych. Zużyte sprzęty należy oddawać do specjalnych punktów zbierania bądź do sklepów przy zakupie nowych urządzeń.

Głównym organizatorem wystawy jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Wystawa nie ujrzałaby jednak światła dziennego bez przychylności Muzeum Techniki NOT oraz zaangażowania firm: Leroy Merlin, Polimex Mostostal, Grot, AMK Andrzej Kaliński.

Ekspozycję zaprojektowali doświadczeni architekci – Jeremi Kupczyński oraz Michał Płoski, którzy stworzyli eksponaty i nietypową koncepcję wizualną wystawy.

Inicjatywa spotkała się z uznaniem ze strony Minister Edukacji Katarzyny Hall, Ministra Środowiska Macieja Nowickiego, oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy objęli wystawę patronatem honorowym. Patronat merytoryczny sprawuje Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

„Dwa Światy Elektrośmieci”

wystawa edukacyjna czynna od 26 maja 2009 r.
Muzeum Techniki NOT, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Bilety: normalne 10 zł, ulgowe 5 zł, grupowe (według cennika Muzeum Techniki)

Ekspozycji towarzyszyć będą wydarzenia specjalne. Więcej informacji o nich, wystawie, oraz elektrośmieciach znaleźć można na stronie www.dwaswiatyelektrosmieci.pl

Opis ekspozycji