Zamień smutek na nostalgię

Nostalgia to przyjemnie zabarwiona, sentymentalna tęsknota za przeszłością. Dawniej uważano ją za uczucie niepożądane, związane z cierpieniem, a nawet chorobami psychicznymi.
Zamień smutek na nostalgię

Tymczasem badania przeprowadzone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pokazują, że przeżywanie nostalgii może przynosić wiele korzyści: pomaga radzić sobie z problemami, chroni przed wystąpieniem objawów depresyjnych i lękowych oraz pogorszeniem się stanu zdrowia, a także ułatwia adaptowanie się do trudnych sytuacji i pozwala lepiej rozumieć siebie i otoczenie.

Czy to znaczy, że warto wprowadzać się w stan nostalgii? „Powiedziałabym raczej, że warto nabyć umiejętność jej doświadczania. Wtedy można na przykład przekształcić smutek w nostalgię” – tłumaczy dr Anna Braniecka z Katedry Psychologii Pozytywnej, autorka badania. Jako ilustrację podaje rozstanie z bliską osobą: w tej sytuacji zamiast pogrążać się w smutku możemy przywołać nostalgiczne wspomnienia. „Z moich badań wynika, że taka umiejętność zapobiega długotrwałemu obniżeniu się nastroju i kryzysom psychicznym” – dodaje Braniecka.

Badaczka przeprowadziła trzy eksperymenty, których celem było sprawdzenie wpływu nostalgii na różne kompetencje psychiczne, w tym radzenie sobie z rozstaniem z kimś bliskim, rozumienie siebie lub sytuacji społecznych. Sprawdziła też, jak umiejętność przeżywania nostalgii wpływa na zdolność do psychicznego przystosowania się do nowych warunków. Badania dotyczyły nowatorskiego zagadnienia w psychologii emocji, jakim jest współwystępowanie przeciwnych emocji. „Nostalgia jest złożona z pozytywnego i negatywnego afektu, co umożliwia bardziej adekwatne przeżywanie rzeczywistości, odzwierciedla jednocześnie jej pozytywne i negatywne elementy” – tłumaczy dr Anna Braniecka.