Ze zdjęciami w historię

W Google Earth można od niedawna olądać archiwalne zdjęcia lotnicze m. in. Warszawy.

Google wzbogaciło program Google Earth o zestaw historycznych zdjęć lotniczych pokazujących ponad 30 europejskich miast w czasie II Wojny Światowej.  Archiwalne obrazy można teraz łatwo porównać ze współczesnymi widokami miast, aby zobaczyć jakie zmiany zaszły w miastach na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zdjęcia większości miast wykonano w 1943 roku. Wyjątkowy zestaw przygotowano dla Warszawy – udostępniono jednocześnie zdjęcia z 1935 i 1945 roku, dzięki czemu można łatwo porównać miasto sprzed wojny i skalę zniszczeń po jej zakończeniu. Miasto należało bowiem do najbardziej dotkniętych przez wojnę – blisko 90 procent stolicy było kompletnie zniszczone. Archiwalne fotografie stolicy Polski z połowy lat 30 są obecnie najstarszymi zdjęciami dostępnymi w Google Earth.

– Dzięki temu możemy obserwować skomplikowane procesy, jakie zachodziły w całej Europie oraz zdać sobie sprawę jak długą drogę przebyliśmy od tamtych chwil. W mojej opinii narzędzia takie jak Google Earth powinny być wykorzystywane podczas lekcji w szkołach podstawowych i średnich, aby jeszcze bardziej zaciekawić uczniów historią – powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Internauci na całym świecie będą mogli także zobaczyć obrazy takich miejsc jak Getto Warszawskie, w tym także jego wstrząsający obraz zaraz po zakończeniu działań wojennych.

Materiał zdjęciowy przygotowany przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne udostępnił Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Zdjęcia z 1935 roku wykonało przedwojenne przedsiębiorstwo -Fotolot-, które funkcjonowało w ramach Wydziału Aerofotogrametryczego Polskich Linii Lotniczych LOT. Zdjęcia powojenne zostały wykonane w czerwcu 1945 roku przez lotnictwo radzieckie w celu oszacowania obszarów i skali zniszczeń stolicy Polski.

  

W Google Earth dostępne są także historyczne panoramy innych metropolii europejskich z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Udostępniono archiwalną dokumentację zdjęciową ponad 30 europejskich miast, w tym Gdańska i Wrocławia oraz miedzy innymi: Berlina, Bolonii, Florencji, Lionu, Rzymu, Wenecji i wielu innych, po których również można podróżować wstecz aż do 1943 roku.

Zdjęcia lotnicze europejskich dostarczyła -The GeoInformation Group-, a zostały one wykonane przez pilotów brytyjskich Royal Air Force (RAF) i amerykańskich United States Air Force (USAF) w czasie II Wojny Światowej oraz zebrane z archiwów prywatnych i publicznych. Wykonywane przez siły powietrzne pojedyncze fotografie były następnie składane w całościowy obraz, służący rozpoznaniu topograficznemu, jak i ocenie skali zniszczeń. Wiele oryginalnych zdjęć z tamtego czasu zostało zniszczonych i te właśnie mozaiki fotograficzne stanowią unikatowy materiał historyczny dokumentujący wygląd miast europejskich z tamtego czasu. 

Aby obejrzeć historyczne zdjęcia w Google Earth, należy kliknąć w ikonę obrazującą zegar umieszczoną z lewej strony górnego menu aplikacji. Pojawia się wówczas suwak czasu, za pomocą którego można przesuwać się w przeszłość. 

Firma Google rozpoczęła dodawanie archiwalnych materiałów zdjęciowych do programu Google Earth w lutym 2009 udostępniając historyczne fotografie obejmujące 50 milionów kilometrów kwadratowych. Zdjęcia Warszawy z 1935 roku są obecnie najstarszym archiwalnym materiałem w Google Earth. h.k.