Złoty Medal Chemii czeka na najlepszych licencjatów i inżynierów

Jesteś autorem nowatorskiej pracy licencjackiej lub inżynierskiej z chemii lub jej pogranicza z fizyką lub biologią? Zgłoś ją do prestiżowego konkursu „Złoty Medal Chemii”, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą DuPont Poland.

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Złoty Medal Chemii”. Konkurs, organizowany od kilku lat przez IChF PAN we współpracy z firmą DuPont, zyskał już renomę studenckiego chemicznego „Nobla”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Prace licencjackie lub inżynierskie, napisane i obronione w roku akademickim 2013/14 i obejmujące tematyką chemię i/lub jej pogranicza z biologią i fizyką, można zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą nowej strony internetowej konkursu, dostępnej pod adresem: www.zlotymedalchemii.pl

Na laureata Złotego Medalu Chemii 2014 czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł. Zdobywca Srebnego Medalu otrzyma 5 tys. zł, a Brązowego – 2,5 tys. zł. Przyznane zostaną także cztery wyróżnienia po 1000 zł.

Fundatorem nagród jest firma DuPont, która na zakończenie konkursu niezależnie przyzna dodatkowe wyróżnienia połączone z nagrodami pieniężnymi. Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu wyróżnienia będą: dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Wszyscy finaliści konkursu zyskują możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 17 października. Lista 15 finalistów zostanie ogłoszona 7 listopada. 18 listopada finaliści wygłoszą swoje prezentacje w siedzibie IChF PAN. Finał czwartej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się 1 grudnia w Warszawie.

Szczegóły dotyczące konkursu Złoty Medal Chemii 2014, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.