Wystarczy drobna zmiana, a Ziemia od razu poczuje ulgę. Polska firma pokazuje, co robić z plastikiem

We wrześniu 2019 r. Żywiec Zdrój wprowadził na rynek pierwszą butelkę w 100 proc. wykonaną z plastiku pochodzącego z recyklingu. Od tego czasu firma zrobiła wiele dobrego, by ograniczyć zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi, m.in. dwukrotnie zbierając i przekazując do recyklingu równowartość plastiku, który wprowadziła na rynek. Ta proekologiczna postawa przysłuży się nam wszystkim.
Żywiec Zdrój – po stronie natury

Żywiec Zdrój – po stronie natury

Plastik nigdy nie powinien trafiać do środowiska naturalnego, ale w Polsce wciąż przetwarzamy go na zdecydowanie zbyt niskim poziomie. Jedynie ok. 40 proc. wszystkich zebranych plastikowych opakowań ponownie trafia do obiegu i jest poddawane recyklingowi. Jednym ze sposobów odpowiedzialnego podejścia do zagospodarowania i wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych może być selektywna zbiórka i recykling – rozwiązanie wpisujące się w ideę obiegu zamkniętego. Recykling umożliwia wielokrotne wykorzystanie surowca, co oznacza znaczące korzyści dla środowiska, m.in. pozwala zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego.

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, mówi: 

Każde nawet minimalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2 do środowiska poprzez wielokrotne wykorzystania tych samych surowców przyczynia się do jego ochrony w tym zahamowania efektu cieplarnianego, który jest jednym z najważniejszych zagrożeń dla naszego środowiska naturalnego w jakim wszyscy żyjemy

Recykling to podstawa

Każda zużyta butelka PET jest wartościowym surowcem wtórnym – jeśli postąpimy z nią odpowiedzialnie i poddamy recyklingowi, może zyskać drugie życie. Tworzywo PET – szczególnie przezroczyste butelkowe – to idealny materiał do przetwarzania, a pod względem środowiskowym proces jest mniej energochłonny niż na przykład przetapianie szkła. Firma Żywiec Zdrój jest tego świadoma, dlatego od lat pracuje nad maksymalnym, powtórnym wykorzystaniem tworzyw sztucznych.

PET można wykorzystać do produkcji kolejnych wartościowych przedmiotów, takich jak meble, ubrania, zabawki, czy właśnie nowe butelki. Do wyprodukowania przeciętnego t-shirtu wystarczy 5 zużytych 1,5-litrowych butelek PET, 35 butelek może w procesie recyklingu stać się śpiworem, a z 36 można wyprodukować dywan.

System depozytowy w Polsce

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak dodaje:

Dodatkowo materiał, który nie jest przydatny do recyklingu materiałowego można wykorzystać w procesie recyklingu chemicznego w celu odzyskania cennych surowców w postaci wyjściowych monomerów takich jak kwas tereftalowy i glikol etylenowy lub ich pochodnych jakie ponownie mogą być wykorzystane do syntezy PET lub otrzymywania innych cennych produktów chemicznych.

Żywiec Zdrój „odchudza” także opakowania tak, aby do ich wyprodukowania potrzebna była mniejsza ilość plastiku. Od 2007 r. firma zmniejszyła wagę opakowań o ponad 14 proc. Obecnie w ofercie dostępne są butelki o pojemności 1 litra w całości wykonane z rPET. To także znacznie ogranicza ilość CO2 trafiającego do atmosfery – ślad węglowy jest o 45 proc. niższy niż butelki wykonanej z plastiku PET oraz osiem razy niższy niż przy produkcji opakowania szklanego. Oznacza to, że w ciągu roku do atmosfery trafiło mniej CO2 o tyle, ile generuje np. siedem samolotów lecących z Warszawy do Nowego Jorku, wioząc na pokładach 1734 osoby lub 1000 samochodów z napędem Diesla, pokonujących trasę z Siedlec do Krasnojarska (około 4420 km).

Żywiec Zdrój “po stronie natury”

Idea programu “Po stronie natury” zrodziła się w 2008 r. w Beskidzie Żywieckim, czyli regionie, w którym jest produkowana woda Żywiec Zdrój. Od tego czasu firma zrobiła wiele dobrego dla środowiska, przy tym nie tracąc swojej tożsamości. W 2020 r. i 2021 r. zebrała równowartość 100 proc. plastiku wprowadzonego do środowiska – można się spodziewać powtórki w roku bieżącym. Dzisiaj dysponuje butelkami powstałymi w 100 proc. z recyklingu.

W tym czasie posadzono także 8 mln drzew, odnowiono ponad 1150 km szlaków turystycznych i zalesiono blisko 1000 hektarów (jodły, buki, modrzewie, jawory). Firma prowadzi działalność w oparciu o trzy filary – dbałość o zasoby wodne, redukcję śladu węglowego, dążenie do neutralności klimatycznej, a także promowanie racjonalnego podejścia do wykorzystywanych opakowań.

Beskid Żywiecki – to stąd pochodzi woda Żywiec Zdrój

Żywiec Zdrój uważa, że system depozytowy to najbardziej efektywny sposób na zagospodarowanie odpadów opakowaniowych po napojach. Na czym polega? Do każdego opakowania napoju ze szkła, plastiku czy aluminium dodawana jest pewna kwota, którą można odzyskać przy oddaniu pustego opakowania do sklepu lub specjalnej maszyny – tzw. depozyt. Doświadczenia innych krajów pokazują, że jest to najbardziej skuteczny sposób zbiórki odpadów opakowaniowych i pozyskania wysokiej jakości surowca z recyklingu, wykorzystywanego do produkcji kolejnych butelek i wielu innych przedmiotów codziennego użytku.

System depozytowy to wygrana dla wszystkich: da nowe życie opakowaniom po napojach, pozwoli na recykling i ochronę zasobów naszej planety, a przy tym nie wpłynie na wzrost ceny produktu. Wdrożenie systemu depozytowego pozwoli osiągnąć cele unijnej dyrektywy Single Use Plastic oraz obniżyć wysokość opłaty Plastic Levy, którą już od 1 stycznia 2021 r. Polska odprowadza do Brukseli. Opłata ta naliczana jest za każdy kilogram plastiku, który został wykorzystany do produkcji opakowań i nie został poddany recyklingowi. Zwiększenie poziomu recyklingu opakowań w Polsce oznacza więc obniżenie wysokości opłaty Plastic Levy.

Jak my możemy pomóc przyrodzie?

Segregacja śmieci i wyrzucanie odpadów plastikowych do żółtego kosza to działania, które wpływają na środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie.

Prof. Bartkowiak podsumowuje:

Ważne jest abyśmy wszyscy świadomie angażowali się w ten proces i edukowali się nawzajem jak istotna dla ochrony środowiska jest segregacja odpadów poużytkowych w tym butelek PET.

W ten sposób sami możemy dbać o przyrodę, zanim jeszcze zostanie wprowadzony system depozytowy. Realizacja założenia „100% recykling plastiku” nie uda się osiągnąć bez zaangażowania wszystkich graczy w łańcuchu wartości życia butelki PET, gdzie najważniejszym ogniwem są świadomi i aktywni konsumenci.

Partnerem publikacji jest Żywiec Zdrój

Lokowanie produktu