Alkohol nie wpływa na każdego w ten sam sposób. Kluczowym czynnikiem jest nasza płeć

Autorzy badań, których wyniki ukazały się na łamach eNeuro opisują, jak alkohol zmienia zsynchronizowaną aktywność mózgu. Zaskakujący wydaje się fakt, iż przebiega to w różny sposób w zależności od płci danej osoby.
Alkohol nie wpływa na każdego w ten sam sposób. Kluczowym czynnikiem jest nasza płeć

Jak na razie obserwacji dokonano w przypadku myszy, jednak istnieje spore prawdopodobieństwo, że zjawisko to dotyczy również naszego gatunku. Dokładniej rzecz biorąc naukowcy skupili się na ciele migdałowatym, czyli ośrodku mózgowym, którego aktywność wiąże się z negatywnymi emocjami czy agresją.

Czytaj też: Astma pod kontrolą? Udane testy potencjalnego leku

Zarówno gryzonie, jak i ludzie są podatni na efekty oscylacji, czyli przesunięć w zsynchronizowanej aktywności mózgu, pomiędzy regionami takimi jak ciało migdałowate i kora przedczołowa. Nie jest natomiast jasne, w jaki sposób alkohol może wpływać na te relacje i jak rzutuje to na występowanie pewnych zachowań.

Autorzy badań podawali alkohol samcom i samicom myszy

Na czele zespołu zajmującego się analizami w tej sprawie stanęła Alyssa DiLeo. Wraz ze współpracownikami podawała myszom alkohol, by później wykonać pomiary obejmujące zmiany w stanach oscylacyjnych w ciele migdałowatym. Jak zaobserwowali badacze, alkohol wpływał na te oscylacje w różny sposób w zależności od płci. Innymi słowy, miało to odmienny przebieg u samców i samic, a zjawisko potęgowało się po wielokrotnym podaniu alkoholu. Na przykład u samic w ogóle nie wpływało to na zmiany stanu oscylacyjnego.

W przypadku samców było natomiast inaczej. Próbując zrozumieć genezę problemu naukowcy powtórzyli eksperyment u myszy pozbawionych podjednostki receptora związanego ze spożywaniem alkoholu i odczuwaniem lęku. W takich okolicznościach samce zaczęły wykazywać podobną aktywność co samice. Pozwala to sądzić, iż alkohol może wpływać na ciało migdałowate tak, by zmieniały się wzorce aktywności, a w konsekwencji występowały zachowania o podłożu lękowym czy agresywnym.

Czytaj też: Geny mają większy wpływ na preferencje smakowe, niż nam się wydawało

W dalszej perspektywie dokonane ustalenia mogłyby ułatwić walkę z niepożądanymi zachowaniami, które występują u ludzi spożywających alkohol. Poza tym w grę wchodzi ustalenie źródła smutku czy agresji u osób stroniących od alkoholu. Oczywiście najpierw trzeba będzie upewnić się, iż wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji myszy dotyczą również naszego gatunku.