Andriej Tupolew – c.d.

Prace projektowe nad kolejnym modelem samolotu rozpoczęły się w roku 1924. Kilka lat później wyprodukowano pierwszy całkowicie metalowy, dwusilnikowy bombowiec ANT-4 (TB-1). Model ten zapisał się w historii ZSRR podwójnie – oprócz lotu na trasie Moskwa-Nowy Jork samolot uczestniczył również w akcji ratunkowej załogi lodołamacza „Czeluskin”.

Wielu wybitnych rosyjskich konstruktorów lotniczych, m. in. W. Petlakow, A. Putiłow, I. Niezwal, czy też W. Miasiszczew, uważało Andrieja Tupolewa za swojego mistrza. Konstruktor ten miał naturę lidera i lubił otaczać się ludźmi utalentowanymi. Szanowali go prości pracownicy, cieszył się również autorytetem inżynierów. Każdy mógł liczyć na jego pomoc. Szerokie horyzonty konstruktora zjednywały mu sympatię i uznanie wśród naukowców i ekspertów z najróżniejszych dziedzin. Każdy szanował go za to, że niezależnie od swojej ogromnej wiedzy był człowiekiem skromnym i nie wahał się prosić o radę. Nie bał się przyznawać do własnych błędów i szybko je naprawiał.

W 1925 roku Andriej Tupolew przyjął zlecenie na projekt pierwszego myśliwca ANT-5 (I-4). Pracę tę powierzył swojemu uczniowi – Pawłowi Suchemu. I-4 odegrał ważną rolę w rozwoju radzieckiego lotnictwa myśliwskiego. Kolejny projekt – konstrukcję ANT-6 (TB-3) – Tupolew powierza innemu uczniowi – Władimirowi Pietljakowowi. Samolot ten zyskuje światową sławę, a kilka maszyn pod nazwą G-2 dostosowuje się do potrzeb lotnictwa cywilnego. W kolejnych latach pojawiają się następne wersje samolotów ANT. M. in. w roku 1931 powstaje ANT-9 (PS-9), pierwszy radziecki samolot pasażerski, pięciosilnikowy, a także  ANT-14 – jeden z największych samolotów tych czasów. Plan szybkiego przejścia od produkcji samolotów 17-tonowych do samolotów 70-tonowych okazuje się niemożliwym do zrealizowania. Jednakże Tupolew konstruuje wariant przejściowy – samolot o masie 32 ton, ANT-16 (TB-4). W 1934 roku, z okazji czterdziestolecia działalności literackiej Maksyma Gorkiego, powstaje samolot „Maksym Gorki” – ANT 20. Pieniądze na jego konstrukcję pochodziły ze wielkiej zbiórki pieniędzy, w której wzięła udział cała Rosja. W latach 30. samolot ten był największym samolotem świata. Tragedia z jego udziałem, do której doszło podczas pokazów lotniczych w Moskwie, pochłonęła 46 ofiar.  

Po katastrofie postanowiono zbudować udoskonalony wariant ANT-20 – ANT-20 bis (na zdjęciu). W latach 1940-1941 samolot ten był wykorzystywany do lotów pasażerskich na linii Moskwa-Mineralne Wody, a podczas wojny – do przewozu ładunków. Samolot ten również tragicznie zakończył funkcjonowanie – rozbił się w 1942 roku w okolicach Taszkientu. Już nigdy później nie wznowiono jego produkcji.

W latach 30-ch Tupolew konstruuje jeden z najbardziej znanych swoich samolotów, ANT-25. To właśnie tym samolotem w roku 1937 załoga pilota W. Czkałowa dokonała rekordowego przelotu z Moskwy do Stanów Zjednoczonych przez Biegun Północny, bez lądowania. W tym samym roku czterosilnikowe ANT-6 wysadziły na lód uczestników pierwszej dryfującej stacji polarnej Biegun Północny-1. Ten pełen sukcesów rok jest jednak dla Tupolewa rokiem klęski – w październiku konstruktor zostaje  aresztowany i oskarżony o sabotaż i szpiegostwo, Wraz z nim do więzienia trafia całe kierownictwo Centralnego Instytutu Aerohydrodynamicznego (CAGI). Wielu konstruktorów zostaje rozstrzelanych. W więzieniu Tupolew kontynuuje prace w zamkniętym biurze konstrukcyjnym NKWD (CKB-9). W 1956 roku konstruktora oczyszczono z zarzutów. c.d.n.