Astma pod kontrolą? Badanie moczu pozwoli określić ciężkość choroby

Astma jest chorobą dotykającą 262 milionów osób na świecie. Nowe odkrycie dotyczące moczu może pomóc ją kontrolować.
Astma to poważny problem w skali globalnej, ale może warto zmienić podejście do tej choroby

Astma to poważny problem w skali globalnej, ale może warto zmienić podejście do tej choroby

Astma to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, objawiająca się nadaktywnością oskrzeli. Prowadzi do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce piersiowej, a także uciążliwego kaszlu – objawy te występują szczególnie w nocy lub nad ranem. Z astmą można żyć, ale trzeba regularnie przyjmować leki – najskuteczniejsze działanie przeciwzapalne mają wziewne glikokortykosteroidy. Są także leki antyleukotrienowe, które cechują się jednak mniejszą skutecznością w porównaniu z glikokortykosteroidami.

Teraz naukowcy z Uniwersytetu Edith Cowan pod kierownictwem dr Stacey Reinke oraz z Instytutu Karolinska kierowani przez dr Craiga Wheelocka odkryli ważną różnicę między osobami o różnym stopniu nasilenia astmy, a także zdrowymi. Okazuje się, że osoby z ciężką postacią choroby mają odmienne metabolity wykrywalne w moczu w porównaniu z tymi o łagodnym i umiarkowanym nasileniu objawów.

Astma i mocz

Uczeni przeanalizowali próbki moczu ponad 600 osób z 11 krajów w ramach badania U-BIOPRED, europejskiej inicjatywy mającej na celu lepsze zrozumienie różnych podtypów ciężkiej astmy. Okazuje się, że ich profile biochemiczne moczu były odmienne. Naukowcy odkryli specyficzny rodzaj metabolitów, zwanych karnitynami, których poziom jest niższy u osób z ciężką postacią choroby.

Karnityny to związki chemiczne o budowie betainowe, które są produkowane w wątrobie, nerkach i mózgu z aminokwasów. Dość obficie występują w mięśniach. Pełnią one ważną rolę w transporcie kwasów tłuszczowych z cytozolu do mitochondriów (w produkcji energii), a także modulacji odpowiedzi immunologicznej.

Dr Stacey Reinke z ECU mówi:

Astma dotyka 2,7 miliona Australijczyków, a w 2020 roku w Australii było 417 zgonów związanych z astmą. Ciężka astma występuje, gdy czyjaś astma jest niekontrolowana, pomimo leczenia wysokimi dawkami leków i/lub wieloma lekami. Aby zidentyfikować i opracować nowe opcje leczenia, musimy najpierw lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw choroby.

Odkrycie zależności między poziomem karnityn a stopniem ciężkości astmy może w przyszłości doprowadzić do opracowania nowych metod leczenia. Zbadanie profilu chemicznego organizmu (tzw. metabolomu) może dać odpowiedź, kto z pacjentów potrzebuje pełniejszego leczenia, a kto nie.

Dr Stacey Reinke dodaje:

W tym przypadku byliśmy w stanie wykorzystać metabolom moczu astmatyków do zidentyfikowania fundamentalnych różnic w metabolizmie energetycznym, które mogą stanowić cel dla nowych interwencji w kontroli astmy.

Ale jak to w ogóle jest możliwe, że mocz danej osoby może powiedzieć nam o tym, co dzieje się w płucach. To dlatego, że wszelkie zmiany w układzie oddechowym, dostają się do krwiobiegu, a następnie są wydalane przez mocz. Wszystkie zależności nie zostały jeszcze dobrze poznane, ale naukowcy czynią postępy. Planują kontynuowanie kontroli metabolizmu karnityny, aby ocenić jego potencjał w leczeniu astmy.

Więcej można przeczytać w czasopiśmie European Respiratory Journal.