Biegun magnetyczny Ziemi w ciągłym ruchu. Kiedy dojdzie do przebiegunowania?

Generowane w jądrze zewnętrznym Ziemi pole magnetyczne pod wieloma względami jest zagadką dla współczesnej nauki. Tajemnicze również jest poruszanie się biegunów magnetycznych, jakie niektórzy lubią interpretować jako rychłą zapowiedź przebiegunowania naszej planety. Czy faktycznie stoimy u progu wielkiej zmiany?
Jak działa pole magnetyczne Ziemi? / źródło: NASA, Wikimedia Commons, domena publiczna

Jak działa pole magnetyczne Ziemi? / źródło: NASA, Wikimedia Commons, domena publiczna

Teorię o szybkim przebiegunowaniu Ziemi, które będzie zagładą dla cywilizacji człowieka i życia na Ziemi, możemy wsadzić raczej między bajki. Ofer Cohen z Uniwersytetu Massachusetts na łamach The Conversation wyjaśnia dokładnie, czym jest pole magnetyczne Ziemi, jaki ma wpływ na nasze życie oraz odsłania fakty dotyczące przemieszczania się bieguna magnetycznego.

Czytaj też: Trzeci biegun Ziemi steruje prawie całym światem. Dopiero teraz słyszymy o tym, jak jest ważny

Przede wszystkim możemy być pewni co do tego, że do przebiegunowania Ziemi (czyli zamiany biegunów magnetycznych ze sobą miejscami) nie dojdzie w najbliższych latach. Odkąd wykonano pierwsze pomiary dotyczące bieguna północnego w 1831 roku, jego położenie zmieniło się o 965 kilometrów. Co ciekawe, prędkość „wędrówki” przyspieszyła w ostatnich czasach z 16 kilometrów na rok do 54.

Niektórzy mogliby od razu na tej podstawie sugerować, że to zapowiedź nadchodzącego kataklizmu. Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, jeśli posiadamy twarde dane tylko z ostatnich niespełna 200 lat. Warto na sprawę spojrzeć w szerszym kontekście – pole magnetyczne istnieje na Ziemi od miliardów lat. Generowane jest w płynnym jądrze zewnętrznym bogatym w żelazo.

Biegun magnetyczny przesuwa się w swoim tempie. Spokojnie, to nie zapowiedź przebiegunowania

Zamiana biegunów magnetycznych na Ziemi zachodziła wielokrotnie w historii naszej planety. Jak podaje NASA, w ciągu ostatnich 83 milionów lat doszło do 183 przebiegunowań, a w ciągu 160 milionów lat do ponad kilkuset. Średni odstęp czasowy pomiędzy konkretnymi zdarzeniami wynosi 300 tysięcy lat, ale ostatnie miało miejsce aż 780 tysięcy lat temu, w epoce plejstocenu.

Czytaj też: Czeka nas zamiana biegunów Ziemi. Czy będzie to niebezpieczne?

Wiele form życia (w tym pradawni przodkowie człowieka) miało do czynienia z przebiegunowaniem Ziemi co najmniej raz w swojej historii, a mimo tego one nie wymarły, ani nie doświadczyły żadnego kryzysu. Ofer Cohen zaznacza jednak, że zamiana biegunów trwa zazwyczaj tysiące lat, ale okres ten może wiązać się z większym narażeniem na działanie promieniowania kosmicznego, a to może zmienić także stężenie ozonu w atmosferze.

Zmiana północnego bieguna magnetycznego / źródło: Cavit, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Tak czy owak, dzisiejsza nauka nie jest w stanie podać, kiedy dojdzie do przebiegunowania Ziemi. Na szczęście obecnie mamy wiele narzędzi umożliwiających prowadzenie pomiarów i śledzenie tego, którędy i z jaką prędkością poruszają się bieguny magnetyczne. Jeśli natomiast chcemy koniecznie poznać konkretną datę, kiedy dojdzie do zamiany biegunów, to możemy podzielić długość południka przez obecne tempo zmiany. Dostaniemy wynik mówiący o tym, że za 389 lat (w 2412 roku) biegun północny znajdzie się na przeciwległym krańcu. Jest to jednak wynik wysoce niemiarodajny i może wprowadzać w błąd, więc absolutnie nie uznawajmy go za wiążący.

Czytaj też: Oto najstarszy dowód na tektonikę płyt i przebiegunowanie Ziemi! Taki wiek mówi o planecie tylko jedno

Potrzebujemy dogłębniej zbadać samo jądro zewnętrzne, aby zrozumieć naturę ziemskiego pola magnetycznego. Dodatkowe analizy skał z zapisem przebiegunowania w minerałach magnetycznych również mogą być cennym wkładem w poznanie, jak w przeszłości reagował świat organiczny na takie zmiany.