„Biologia Campbella” nareszcie po Polsku

Do sprzedaży trafiło pierwsze polskie wydanie „Biologii” Neila A. Campbella i Jane B. Reece oraz współautorów, jednego z najlepszych podręczników dla studentów nauk przyrodniczych

Polska edycja podręcznika bazuje na najnowszym wydaniu amerykańskim, w którym uwzględnione zostały wyniki badań prowadzonych jeszcze w 2010 roku (tzw. człowiek z Flores, którego szczątki odkryto w 2003 roku na jednej z wysp w Indonezji).

Motywem wiodącym publikacji jest ewolucjonizm jako czynnik determinujący życie na Ziemi oraz naszą wiedzę na jej temat. Autorzy podkreślają rolę genetyki i badań molekularnych w zakresie rozwiązywania największych zagadek naszej planety. “Postęp w genetyce i biologii komórki zmienia medycynę i rolnictwo. Neurobiologia i biologia ewolucyjna wpływają na kształt psychologii i socjologii. Nowoczesne modele ekologiczne pozwalają społeczeństwom na lepsze szacowanie skutków aktualnych problemów środowiskowych, takich jak na przykład globalne ocieplenie. Z tych i innych powodów nigdy dotąd nie było równie ważnego okresu do podjęcia studiów nad życiem” – czytamy we Wprowadzeniu.

“Proporcje między tekstem zasadniczym, repetycjami, sprawdzianami i podsumowaniami a przede wszystkim znakomitymi ilustracjami, są tak dobrane, by zawartość podręcznika można było nie tylko zapamiętać, ale także zrozumieć” – ocenia prof. dr hab. Jan Strzałko z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Dzieło Campbella to najlepiej sprzedający się podręcznik biologii na świecie, którego do dziś rozeszło się ponad 7 milionów egzemplarzy. W przetłumaczonej na 17 języków i liczącej 1250 stron książce znalazło się 2000 haseł i 10 000 terminów. “Wiedza w niej zawarta jest aktualna, a jej opis tak zbudowany, by pokazać czytelnikowi, że nauka jest procesem i polega nie tylko na gromadzenia faktów, ale przede wszystkim na stawianiu i weryfikacji hipotez, które nie są niezmienne” – dodaje prof. Strzałko.

Tekst podręcznika ilustrują zdjęcia, schematy i wykresy, wyjaśniające trudniejsze do zrozumienia procesy i zjawiska biologiczne.