Metropolia sprzed tysięcy lat nagle opustoszała. Co się stało z dawnym megamiastem?

Chasor to nazwa używana względem ruin pewnego miasta zlokalizowanego na północy Izraela. Wydaje się, że pierwsze osady powstały tam już w epoce brązu, a później doszło do zadziwiających wydarzeń.
Metropolia sprzed tysięcy lat nagle opustoszała. Co się stało z dawnym megamiastem?

Wygląda bowiem na to, że bliskowschodnia metropolia została dość gwałtownie opuszczona, a następnie ponownie zamieszkana. Ze źródeł historycznych wiemy, iż swego czasu Chasor było bardzo ważnym ośrodkiem dla całego Bliskiego Wschodu. Miasto pełniło zarówno istotną rolę pod kątem handlowym, ale i kulturowym. Pojawiały się wręcz określenia, że była to głowa wszystkich królestw.

Czytaj też: Skrzynia pełna oręża. Oto jeden z efektów poszukiwań zaginionego średniowiecznego okrętu 

Co ciekawe, o Chasor pisano nawet w Biblii. Wystarczy przytoczyć fragmenty Starego Testamentu w postaci Księgi Jozuego, gdzie autor odnosił się do postaci tamtejszego króla, zwanego Jabinem. Jeśli zaś chodzi o samo miasto, to ostatnie badania mu poświęcone stanowiły dzieło archeologów z Uniwersytetu w Oldenburgu. Tamtejsi naukowcy otrzymali wsparcie od badaczy z placówek w Jerozolimie oraz Ratyzbonie.

Celem przedsięwzięcia było wyjaśnienie, jak wyglądały przemiany społeczne zachodzące w tym regionie oraz jak kształtowała się izraelska tożsamość wśród tamtejszych grup. Wiadomo, iż w okolicach 1300 roku p.n.e. doszło do nagłego opuszczenia Chasor, co najprawdopodobniej było spowodowane zniszczeniami i pożarami. Wydarzenia te miały miejsce pod koniec epoki brązu.

Bliskowschodnia metropolia nazywana przez historyków Chasor mogła w pewnym momencie liczyć kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Po tym, jak została ponownie zasiedlona, nie odzyskała pierwotnego znaczenia

Już w epoce żelaza ludzie powrócili do miasta, choć zdecydowanie straciło ono na liczbie mieszkańców. Członkowie zespołu badawczego chcieliby ustalić, kto dokładnie odpowiadał za to ponowne osadnictwo oraz jak wyglądało tam przejście od epoki brązu do epoki żelaza. Ważną rolę w tym kontekście odgrywają nie tylko wyniki wykopalisk archeologicznych, ale również analizy tekstów historycznych.

Swego czasu liczące kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasto po ponownym zaludnieniu niestety było dalekie od pierwotnej świetności. Historycy sugerują, że tym razem bliżej mu było do miana wsi, aniżeli metropolii, jaką było przed kryzysem. I choć brakuje twardych dowodów, które pokazałyby, co się stało w okolicach 1300 roku p.n.e., to istnieją teorie, jakoby miasto zostało zniszczone przez Izraelczyków.

Czytaj też: Niemcy znaleźli prehistoryczne zombie. Takich grobów nie widuje się na co dzień

Być może sytuacja wyjaśni się za sprawą trwających i planowanych wykopalisk. Tego typu przedsięwzięcia zazwyczaj dostarczają istotnych dowodów, na podstawie których archeolodzy mogą kreślić wyraźne scenariusze dotyczące przeszłości. To z kolei daje nadzieję na poznanie odpowiedzi dotyczących wydarzeń z Chasor z okolic 1300 roku p.n.e.