Choroby psychiczne mają jedno źródło w mózgu? Zaskakujące wyniki badań

Wszystkie choroby psychiczne mają swoje źródło w mózgu, ale ich znalezienie bywa trudne. Nowo odkryta sieć nerwowa może pomóc wyjaśnić, dlaczego wielu pacjentów spełnia kryteria więcej niż jednej choroby.
Udar mózgu sprawia, że neurony obumierają /Fot. Pixabay

Udar mózgu sprawia, że neurony obumierają /Fot. Pixabay

Depresja i schizofrenia statystycznie dotykają co piątą dorosłą osobę w Stanach Zjednoczonych, a prawie połowa pacjentów, u których zostanie zdiagnozowana jedna z chorób, spełnia kryteria drugiej. To utrudnia prawidłowe leczenie, ale daje także naukowcom do myślenia – czy przypadkiem nie ma jednego neurologicznego wyjaśnienia dla tych zaburzeń? Zespół uczonych z Brigham and Women’s Hospital zbadał cztery istniejące, publicznie dostępne zestawy danych i wskazał sieć neurologiczną, która może leżeć u podstaw chorób psychicznych. Szczegóły opublikowano w czasopiśmie Nature Human Behavior.

Czytaj też: Tak wygląda depresja w mózgu. Zaskakujące wnioski z pionierskich badań

Dr Joseph J. Taylor, dyrektor medyczny Transcranial Magnetic Stimulation w Brigham’s Center for Brain Circuit Therapeutics, mówi:

Tradycyjnie neurologia i psychiatria mają różne strategie diagnostyczne. Neurologia pyta: “Gdzie jest zmiana chorobowa?”, a psychiatria pyta: “Jakie są objawy?”. Mamy teraz narzędzia do zbadania pytania “gdzie” w przypadku zaburzeń w psychiatrii. W tym badaniu sprawdziliśmy, czy zaburzenia psychiatryczne mają wspólną sieć mózgową.

Skąd się biorą choroby psychiczne?

Naukowcy przenalizowali zestaw danych strukturalnych mózgu od ponad 15 000 osób zdrowych i cierpiących na schizofrenię, zaburzenia dwubiegunowe, depresję oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Wykazali zmniejszenie istoty szarej w przedniej części zakrętu obręczy i wyspy, dwóch regionach mózgu powszechnie związanych z chorobami psychicznymi. Tylko 1/3 pacjentów wykazała zmniejszenie istoty szarej w tych regionach mózgu.

Badacze przeanalizowali ludzki konektom (mapę sieci neuronalnych w ludzkim mózgu), aby sprawdzić, czy zmiany w istocie szarej w chorobach psychicznych są powiązane ze strukturą poszczególnych regionów mózgu. Badacze odkryli sieć, w której u 85 proc. pacjentów odnotowano spadki istoty szarej, ale nie powiązano z nią żadnej konkretnej choroby. Dane porównano z wynikami pochodzącymi od 194 weteranów bez trwałego uszkodzenia mózgu oraz osób z nieuleczalnymi chorobami psychicznymi.

Czytaj też: To, co jesz przekłada się na Twój stan psychiczny. Zespół słabości, depresja i dieta są ze sobą połączone

Dr Joseph J. Taylor dodaje:

Nasze odkrycia wydają się podważać ideę, że spadki istoty szarej w przednim zakręcie obręczy i wyspy są przyczynowo związane z chorobą psychiczną. Odkryliśmy, że zmiany w tych regionach były skorelowane z mniejszą, a nie z większą liczbą chorób psychicznych. Atrofia w przednim zakręcie obręczy i półkuli może być raczej konsekwencją lub kompensacją choroby psychicznej niż jej przyczyną. Nasze analizy wskazują na tylną korę ciemieniową jako węzeł sieci mózgowej, który najprawdopodobniej jest przyczynowo związany z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Odkrycie to otwiera wiele możliwych nowych kierunków badań, w tym analizę istniejących zestawów danych fMRI w celu sprawdzenia, czy wzory aktywacji neuronów podążają za tym samym obwodem. Wiele wskazuje, że między poszczególnymi chorobami psychicznymi jest więcej wspólnego niż początkowo sądziliśmy.