Ważne znalezisko w żołądku mikroraptora. Nie ma wątpliwości, co jadły dinozaury

Nowe skamieniałości jelit mikroraptora pokazują, że dinozaury te miał jeszcze bardziej zróżnicowaną dietę niż wcześniej sądzono.
Mikroraptory to dinozaury o znacznie bardziej urozmaiconej diecie, niż myśleliśmy /Fot. University of Alberta

Mikroraptory to dinozaury o znacznie bardziej urozmaiconej diecie, niż myśleliśmy /Fot. University of Alberta

Stopa organizmu o wielkości myszy została znaleziona w okolicach żołądka Microraptor zhaoianus, małego pierzastego dinozaura z okresu wczesnej kredy. Jest to dopiero drugi w historii dowód, który pokazuje, że niektóre dinozaury jadły ssaki. Szczegóły opublikowano w czasopiśmie Journal of Vertebrate Paleontology.

Czytaj też: Dinozaury zdominowały cały świat? Niekoniecznie! W morzach żyły jeszcze inne, ogromne gady

Prof. Corwin Sullivan z Uniwersytetu Alberty mówi:

Niezwykle rzadko udaje się znaleźć niezbite dowody na dietę dinozaurów ze względu na to, jak trudno jest zachować zawartość ich jelit. Zawsze było zainteresowanie dietą mikroraptora, ponieważ były wcześniejsze okazy, które zawierały szczątki różnych kręgowców wewnątrz klatki żebrowej, ale my mamy pierwszy, który zawiera części ssaka.

Co jadły dinozaury?

Aby zawartość jelit dinozaura mogła przetrwać do naszych czasów, musi wystąpić kilka czynników. Po pierwsze, okaz musi mieć w miarę kompletny szkielet – co samo w sobie jest rzadkością, zwłaszcza w przypadku małych, delikatnych zwierząt, takich jak mikroraptory.

Dinozaur musiał też zjeść coś na tyle krótko przed śmiercią, aby szczątki były jeszcze niestrawione w żołądku. A to, co zostało zjedzone, musi mieć potencjał konserwacyjny, który zależy od obecności kości lub innych twardych składników. Potencjalne składniki diety dinozaurów, takie jak liście czy mięso, uległyby rozkładowi w procesie fosylizacji (powstawania skamieniałości).

Skamieniałości mikroraptora z zawartością żołądka jednoznacznie wskazują, co jadły dinozaury /Fot. University of Alberta

Prof. Corwin Sullivan dodaje:

Te wszystkie czynniki muszą się połączyć – trzeba mieć szczęście, by znaleźć nie tylko nienaruszonego osobnika, ale osobnika, który zjadł posiłek zawierający twarde części w dość krótkim czasie przed śmiercią. Dlatego właśnie jest to tak trudne i rzadkie.

Mikroraptor został znaleziony w osadach jeziornych z wczesnej kredy z terenów dzisiejszych północno-wschodnich Chin. Lokalizacja ta szczególnie nadaje się do wyjątkowej konserwacji i pozwala na uchwycenie wszelkiego rodzaju drobnych szczegółów, których nie udaje się znaleźć w innych miejscach świata. Wcześniej znaleziono tu mikroraptory z rybami, ptakami i jaszczurkami w jelitach, co potwierdza, że dinozaury te miały zróżnicowaną dietę. Niejasne pozostaje, czy Microraptor zhaoianus na swoje ofiary polował, czy żywił się padliną.

Czytaj też: Najdziwniejsze dinozaury w historii. Pokazujemy 10 osobliwych zwierząt, które kiedyś rządziły światem

Prof. Corwin Sullivan podsumowuje:

Ponieważ wydaje się, że mikroraptory dość licznie zamieszkiwały to środowisko, mamy dużo więcej dowodów na temat jego diety niż w przypadku innych dinozaurów, których szczątki znajdujemy w Albercie. Powoli łączymy kawałki informacji o tych przeszłych ekosystemach i zwierzętach, które je zamieszkiwały. To odkrycie pokazuje, że dieta mikroraptora była jeszcze szersza, niż myśleliśmy wcześniej.