Osiemnastoletni Władysław Bartoszewski aresztowany został rano w czwartek 19 września 1940 roku. Wyprowadzono go z rodzinnego domu. Nie tracił jednak na Pawiak. Wraz z kilkuset innymi osobami przewieziono go do koszar kawalerii SS. Kazano leżeć, po kilkunastu godzinach pozwolono usiąść. Po kolejnych kilkunastu sprawdzono dokumenty i zakwalifikowano do wyjazdu. Dwa dni po aresztowaniu Bartoszewski był już w Auschwitz