Co Twój głos mówi o Twoim życiu seksualnym? Badacze to ustalili

Nowe badanie sugeruje, że osoby, które mają niższy ton głosu, są bardziej otwarte seksualnie od osób z wysokim tembrem. Prawdopodobny powód? Testosteron.
Co Twój głos mówi o Twoim życiu seksualnym? Badacze to ustalili

To testosteron decyduje

Międzynarodowy zespół badaczy przeanalizował nagrania głosu ponad 2000 osób – zarówno mężczyzn, jak i kobiet – a także ich cechy osobowościowe. Efektem ich pracy było odkrycie, że występowanie niskiego głosu bezpośrednio wiąże się z wyższym poziomem socjoseksualności, czyli otwartości na angażowanie się w przygodny seks. Eksperci stwierdzili również, że osoby o głębokim głosie są bardziej ekstrawertyczne i wykazują większe tendencje do dominowania, co oznacza, że mają również duży wpływ na inne sytuacje społeczne. 

Badacze uważają, że osobowość może przynajmniej w jakimś stopniu odzwierciedlać się w wysokości głosu i że wskazówki wokalne odgrywają bardzo ważną rolę w naszej wstępnej ocenie danej osoby – obok wyglądu.

“Osobowość może przynajmniej częściowo wyrażać się w wysokości głosu u mężczyzn i kobiet” 

– twierdzą autorzy badania opublikowanego w Journal of Research in Personality – ‘Dostarczamy pierwszych dowodów na to, że wysokość głosu może być ważną wskazówką dla przynajmniej niektórych samozgłaszanych cech osobowości u mężczyzn i kobiet, w tym ekstrawertyzmu, dominacji i orientacji socjoseksualnej.”


Potencjalnym mechanizmem biologicznym wpływającym na związek pomiędzy wysokością głosu a cechami osobowości może być testosteron. 

“Jednym z możliwych wyjaśnień naszych ustaleń jest to, że wyższy poziom testosteronu jest związany z niższym głosem i bardziej nieograniczoną orientacją socjoseksualną – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn’ – mówi główna autorka badania Julia Stern z Uniwersytetu w Goettingen. 

Stern i współpracownicy wskazują na badanie z 2020 roku, które wykazało, że niższa wysokość głosu u mężczyzn wiąże się z wyższym poziomem testosteronu, jednak związek ten w przypadku kobiet “wydaje się być mniej jasny” – przyznają członkowie zespołu.    

Głos mówi wszystko?

Na potrzeby swojego badania eksperci przeprowadzili wtórną analizę danych 2 217 uczestników z 11 wcześniejszych badań. Wszystkie badania mierzyły wysokość głosu uczestników na podstawie nagrań audio i dokonywały pomiarów różnych cech osobowości, które wskazywali u siebie ankietowani. Uczestnicy zgłaszali u siebie poziomy dominacji i socjoseksualności, a także cechy “wielkiej piątki”, czyli otwartość, sumienność, ekstrawertyzm, ugodowość i neurotyczność. (“Wielka piątka” cech osobowości jest najczęściej stosowanym modelem osobowości w psychologii akademickiej.)  

Wyniki wskazały, że uczestnicy o niższej wysokości głosu byli bardziej dominujący, ekstrawertyczni i “nieskrępowani”, jeśli chodzi o  zachowania socjoseksualne – w tym orientację, postawy i pragnienia, co potwierdziło 3 z 4 hipotez postawionych przez naukowców przed startem badania.

Trzecia hipoteza, mówiąca o tym, że uczestnicy z niskim tonem głosu będą zgłaszać u siebie niski poziom ugodowości, nie została poparta dowodami. Zespół zgłosił też “brak przekonujących dowodów” na istotny związek między wysokością głosu a innymi cechami wielkiej piątki – neurotycznością, otwartością i sumiennością. 


Już wcześniejsze badania wykazały, że głos ma w naszym życiu większe znaczenie, niż myśleliśmy – badanie z 2012 roku wykazało, że może wpływać na nasze preferencje polityczne, jako że jego uczestnicy przyznali, że wolą głosować na polityków o niskim głosie, ponieważ brzmią bardziej inteligentnie, dominująco i… uczciwie. Z kolei inne badanie z 2013 roku sugeruje, że prezesi i prezeski dużych firm, którzy mają niski ton głosu, zarabiają więcej i cieszą się dłuższymi kadencjami niż osoby, które mają wyższy głos.

W związku z tym badacze twierdzą, że osobowość człowieka może być przynajmniej częściowo wyrażona w wysokości głosu. Przyznają jednak, że informacje na temat osobowości uczestników zebrali wyłącznie za pomocą kwestionariuszy samoopisowych, co może nie pokrywać się z ich prawdziwym charakterem. Przyszłe badania powinny zatem zbadać związki między wysokością głosu a cechami osobowości, ale z udziałem obiektywnych oceniających, czyli członków rodziny lub przyjaciół badanych.

 

Autorami nowego badania są eksperci z University of Glasgow i University of Strathclyde, a także z innych instytucji w Niemczech, Danii, Kanadzie i USA. 

 

Więcej:rozmowaseks