COVID-19 odbiera nam inteligencję. Skali tego zjawiska nie można zignorować

Nawet łagodne przypadki COVID-19 powodują znaczne, mierzalne deficyty poznawcze w porównaniu z osobami, które nigdy nie były zakażone wirusem. Mgła mózgowa jest realna i może pozbawić nas nawet 6 punktów IQ w ciągu roku.
Fot. Freepik

Fot. Freepik

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Imperial College London ujawnia niewielkie deficyty w wykonywaniu zadań poznawczych i pamięciowych u osób, które przeszły COVID-19. To kolejny długoterminowy wpływ wirusa SARS-CoV-2 na nasz organizm, o którym nie mieliśmy pojęcia. Szczegóły opisano w czasopiśmie New England Journal of Medicine (NEJM).

Czytaj też: Pierwsza na świecie szczepionka wziewna na COVID. Amerykanie już zazdroszczą, bo nie u nich powstała

Prof. Adam Hampshire mówi:

Potencjalny długoterminowy wpływ COVID-19 na funkcje poznawcze budził obawy społeczeństwa, pracowników służby zdrowia i decydentów, ale do tej pory trudno było je obiektywnie zmierzyć na dużej próbie populacji.

COVID-19 odbiera 3-6 punktów IQ w ciągu roku

REACT (Real-Time Assessment of Community Transmission) jest jednym z największych i najdłużej prowadzonych badań nad COVID-19 na świecie. W projekcie, który rozpoczął się w kwietniu 2020 r., uczestniczy prawie 3 mln osób w Anglii, a jego celem jest lepsze zrozumienie, kto cierpi na długotrwałe objawy choroby i jakie właściwie one są.

Czytaj też: Neurony nie są rozmieszczone w mózgu w przypadkowy sposób. Odkryto matematyczny wzór, który za tym stoi

W tym konkretnym badaniu wzięło udział ok. 112 000 osób, które wypełniły kwestionariusze online na platformie Cognitron opracowane do pomiaru dziedzin poznawczych, na które wpływa wirus SARS-CoV02. Każdy uczestnik dostarczył także historię zachorowań na COVID-19, co umożliwiło badaczom porównanie wyników funkcji poznawczych z czasem trwania i ciężkością objawów. Nawet 3-4 proc. całej grupy badawczej zakwalifikowano jako osoby cierpiące na długotrwałą postać COVID-19, zgłaszające objawy trwające dłużej niż 12 tygodni. Większość z nich doświadczała objawów choroby nawet rok później.

Wirus SARS-CoV-2 wywołujący COVID-19 – wizualizacja /Fot. Unsplash

COVID-19 powiązano z deficytami w wielu obszarach poznawczych – w szczególności związanych z pamięcią – takich jak zdolność zapamiętywania obrazów obiektów oglądanych kilka minut wcześniej. Naukowcy uważają, że może to wynikać raczej z problemów z tworzeniem nowych wspomnień, a nie z przyspieszonego zapominania. Osoby wykazywały także niewielkie deficyty w niektórych zadaniach sprawdzających zdolności wykonawcze i rozumowania, np. wymagających planowania przestrzennego lub rozumowania werbalnego.

Co ciekawsze, naukowcy odkryli niewielkie, ale statystycznie istotne różnice w funkcjonowaniu funkcji poznawczych między osobami, które szybko wyzdrowiały po krótkich atakach COVID-19, a osobami bez historii infekcji. Oceny poznawcze korelowały z różnicami wynoszącymi ok. 3-6 punktów IQ. Chociaż spadek o 3 punkty IQ w wyniku łagodnego, przemijającego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie byłby szczególnie zauważalny w codziennym życiu przeciętnego człowieka, eksperci sugerują, że tego rodzaju deficyty mogą być istotne na poziomie populacji.

Odkrycia brytyjskich uczonych są niepokojące. Pandemia COVID-19 dotknęła miliony osób na całym świecie i nawet niewielkie deficyty poznawcze spowodowane wirusem mogą mieć większe długoterminowe konsekwencje, których teraz jeszcze nie dostrzegamy.