Dlaczego jedne języki brzmią dla nas ładnie, a inne brzydko?

Opinie na ten temat są podzielone. Według socjolingwistów to, czy jakiś język nam się podoba czy nie, zależy od naszego nastawienia do ludzi, którzy nim się posługują.

Atrakcyjność języka wzrasta tym bardziej, im lepiej postrzegamy daną społeczność czy naród, ich kulturę oraz rolę w świecie. Pozytywne nastawienie może wynikać również z możliwości, jakie daje znajomość konkretnego języka, np. kontaktowania się z ludźmi na całym świecie lub znalezienia lepszej pracy. Zgodnie z tym podejściem w samym języku i jego brzmieniu nie ma nic, co czyniłoby go bardziej lub mniej atrakcyjnym. Inaczej sądzą językoznawcy zajmujący się fonetyką i neurolingwistyką. Zauważyli oni, że ważną rolę w nastawieniu do języka odgrywa jego podobieństwo do języka rodzimego. Im więcej jest w innym języku dźwięków podobnych, tym bardziej zyskuje on na atrakcyjności. Jeżeli natomiast w jakimś języku występują głoski lub zbitki spółgłoskowe obce dla naszego ucha, możemy uznać go za dziwny, trudny, a także brzydki. Badania na ten temat ograniczają się jednak wciąż do hipotez i dla wielu nie są wiarygodne, ponieważ w przeprowadzanych eksperymentach trudno oddzielić subiektywne opinie od faktów naukowych.˜

Odp. dr hab. Agnieszka Słoboda, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM

CZYTAJ TEŻ: