E-papierosy nawet gorsze od klasycznych? Tak wpływają na pracę serca

Opublikowane w Nature Communications wyniki badań sugerują, że palenie popularnych e-papierosów może mieć nawet bardziej szkodliwy wpływ na ludzki organizm niż w przypadku klasycznych papierosów.
E-papierosy nawet gorsze od klasycznych? Tak wpływają na pracę serca

Nasze odkrycia pokazują, że krótkoterminowa ekspozycja na e-papierosy może destabilizować rytm serca poprzez specyficzne substancje chemiczne zawarte w e-liquidach. Te odkrycia sugerują, że palenie e-papierosów zawierających niektóre smaki lub nośniki rozpuszczalników może zakłócać przewodnictwo elektryczne serca i wywołać arytmię. Efekty te mogą zwiększyć ryzyko migotania przedsionków lub komór oraz nagłego zatrzymania krążenia.wyjaśnia Alex Carll, główny autor badań

Czytaj też: To kobietom częściej przekazuje się przypadki podwyższonego ryzyka. Która z płci lepiej radzi sobie z chirurgią?

Carll i reszta zespołu wzięli pod uwagę wpływ na serce wdychanych aerozoli z e-papierosów. Dokładniej rzecz biorąc, przeanalizowali dwa główne składniki e-liquidów: glikol propylenowy oraz glicerynę roślinną. W ten sposób badacze doszli do wniosku, że w przypadku wszystkich aerozoli tętno obserwowanych zwierząt zwalniało podczas palenia, by następnie przyspieszyć w reakcji na spadającą zmienność rytmu serca. Co więcej, e-papierosy o smaku mentolowym lub z samego glikolu propylenowego prowadziły do arytmii oraz innych nieprawidłowości w pracy serca.

E-papierosy mogą poważnie zakłócać pracę serca

Jak dodaje inny autor badań, Aruni Bhatnagar, zebrane dane są ważne, ponieważ stanowią nowe dowody na to, że palenie e-papierosów może zakłócać pracę serca. Jest to według niego wysoce niepokojące, jeśli wziąć pod uwagę szybki wzrost popularności e-papierosów, szczególnie wśród młodych ludzi.

Czytaj też: Grzyby atakują. WHO szczególnie ostrzega przed tymi gatunkami

Palenie tego typu wyrobów było uznawane – w porównaniu z papierosami – za mniej szkodliwe, między innymi ze względu na wdychanie dużo mniejszych ilości tlenku węgla, brak substancji smolistych lub rakotwórczych nitrozoamin. Z drugiej strony, e-papierosy mogą wystawiać nas na kontakt z aldehydami czy nikotyną i to w podobnym stopniu jak klasyczne papierosy. O skali problemu niech świadczy fakt, iż przed pandemią COVID-19 ponad 25% uczniów szkół średnich i 10% uczniów gimnazjów w Stanach Zjednoczonych przyznawało się do palenia e-papierosów.