Europejski grant ERA Chair czeka na wybitnego uczonego

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał niedawno europejski grant ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Już wkrótce grant pozwoli zatrudnić w Instytucie światowej klasy specjalistę z zakresu biologii, pracującego na jej styku z chemią lub fizyką.

W połowie 2016 roku w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii  Nauk (IChF PAN) w Warszawie rozpocznie pracę wybitny uczony zajmujący  się szeroko rozumianą biologią i jej stykiem z chemią i fiztyką.

Zatrudnienie naukowca na warunkach finansowych odpowiadających najlepszym standardom światowym będzie możliwe dzięki europejskiemu  grantowi ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Uczony zostanie wybrany w konkursie ocenianym przez komitet złożony z naukowców z Polski, Wielkiej  Brytanii, Belgii i Holandii, wśród których znajdują się laureaci  najbardziej prestiżowych grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

„Chemia fizyczna wciąż szuka nowych inspiracji. Jesteśmy przekonani, że dobrym źródłem może tu być biologia. Dlatego chcielibyśmy, aby światowej klasy specjalista zbudował w naszym instytucie  interdyscyplinarny zakład zdolny podejmować najbardziej ambitne problemy naukowe leżące na styku współczesnej chemii, fizyki i biologii” – mówi  prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

„Warto dodać, że dla naprawdę dobrego naukowca, który chce rozwijać ambitną tematykę badawczą, Polska jest obecnie atrakcyjnym krajem z uwagi na coraz liczniejsze konkursy grantowe, w których wartość trzyletniego grantu nierzadko przekracza milion euro” – podkreśla prof.

Granty ERA Chair (European Research Area) są przyznawane w ramach  Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansowania badań  naukowych i innowacji. Budżet programu na lata 2014-20 wynosi niemal 80  mld euro. Głównym zadaniem grantów ERA Chair jest przyciągnięcie  najwybitniejszych uczonych do instytucji naukowych działających w  niedawno przyjętych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Problem wyrównywania szans ośrodków naukowych w rywalizacji  międzynarodowej jest szczególnie istotny w przypadku Polski, która  często jest postrzegana jako kraj o małym wkładzie w rozwój nauki i  techniki. O ile część osób pamięta, że astronom Mikołaj Kopernik „ruszył  Słońce, wstrzymał Ziemię”, a Maria Skłodowska-Curie stworzyła podwaliny  współczesnej fizyki jądrowej, o tyle niewielu kojarzy, że to Ignacy  Łukasiewicz był pionierem przemysłu naftowego, Kazimierz Funk odkrył  pierwszą witaminę, Ludwik Hirszfeld grupy krwi, a Jan Czochralski  wynalazł metodę hodowli monokryształów, bez której nie byłoby  dzisiejszej elektroniki. Z terenów obecnej Polski pochodzili m.in. Benoit Mandelbrot – twórca geometrii fraktalnej, Wernher von Braun –  konstruktor rakiet księżycowych Saturn V, czy noblista Albert Michelson  – współtwórca eksperymentu, który doprowadził do narodzin teorii  względności. Mało znany jest także fakt, że większość kobiet, które  otrzymały nagrodę Nobla z fizyki lub chemii, miała mniejszy lub większy  związek z Polską.

„W naukach przyrodniczych Polska ma znakomite, wręcz wybitne tradycje  intelektualne. Jako nowoczesny instytut, specjalizujący się w chemii  fizycznej, chcemy do nich coraz silniej nawiązywać. Nie mamy wątpliwości, że grant ERA Chair nam w tym pomoże” – podsumowuje prof.  Hołyst.