Hybryda, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Dwa różne wirusy połączyły się w jeden

W warunkach naturalnych powstała hybryda dwóch powszechnie występujących wirusów oddechowych. Nowy patogen jest zdolny do unikania ludzkiego systemu odpornościowego i infekowania komórek płuc. Po raz pierwszy w historii zaobserwowano takie zjawisko.
RSV /Fot. Wikipedia Commons

RSV /Fot. Wikipedia Commons

Od początku pandemii COVID-19 naukowcy z całego świata ostrzegają, że współzakażenia (tzw. koinfekcje) są niezwykle groźne i mogą prowadzić do znacznie gorszych objawów u niektórych pacjentów. Jednoczesne zaatakowanie organizmu przez np. SARS-CoV-2 jest sytuacją niezwykłą, ale kiedy już wystąpi, często jest trudne do wyleczenia.

Czytaj też: Khosta-2 to nowy wirus podobny do SARS-CoV-2. Przenoszą go rosyjskie nietoperze

W Nature Microbiology opisano nieznany do tej pory rodzaj koinfekcji, który może być poważnym problemem dla całej ludzkości.

Hybryda dwóch wirusów

Co roku ok. 5 milionów ludzi na świecie jest hospitalizowanych z powodu zarażenia wirusem grypy typu A, podczas gdy syncytialny wirus oddechowy (RSV) jest główną przyczyną ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci poniżej 5. roku życia. U niektórych może wywoływać ciężką postać choroby.

Koinfekcje wirusem grypy typu A i RSV prawdopodobnie są dość powszechne, ale do tej pory nikomu nie udało się sprawdzić, jakie byłyby konsekwencje, gdyby wprowadzić je do tej samej komórki. Mogłaby powstać hybryda znacznie groźniejsza od dwóch odrębnych szczepów.

W artykule opublikowanym w The Guardian, dr Joanne Haney z Uniwersytetu w Glasgow mówi:

Wirusy oddechowe istnieją jako część społeczności wielu wirusów, które wszystkie celują w ten sam region ciała, jak nisza ekologiczna. Musimy zrozumieć, jak te patogeny wpływają na siebie nawzajem, aby uzyskać pełniejszy obraz biologii każdego pojedynczego wirusa.

Zespół dr Haney celowo zainfekował ludzkie komórki płuc obydwoma wirusami i odkrył, że zamiast konkurować ze sobą (co jest powszechne w świecie patogenów), połączyły się. Hybryda miała kształt palmy – z RSV tworzącym “pień” i wirusem grypy “liście”.

Tak wygląda hybryda wirusa grypy i RSV /Fot. Nature

Prof. Pablo Murcia, który nadzorował badania, wyjaśnia:

Tego rodzaju wirus hybrydowy nigdy wcześniej nie został opisany. Mówimy o wirusach z dwóch zupełnie różnych rodzin łączących się ze sobą, z genomami i zewnętrznymi białkami obu wirusów. Jest to nowy typ patogenu wirusowego.

Nowo utworzona hybryda jest w stanie infekować sąsiednie komórki, nawet w obecności przeciwciał przeciwko grypie, które zwykle blokowałyby taką transmisję. Chociaż nadal łączyły się one do białek wirusa grypy, hybryda wykorzystywała białka RSV do infekowania komórek płuc. Naukowcy twierdzą, że takie działanie przypomina konia trojańskiego.

Hybryda ma szerszy zakres infekcyjny komórek płuc. Podczas gdy wirus grypy zwykle infekuje komórki w nosie, gardle i tchawicy, RSV ma tendencję do atakowania komórek tchawicy i płuc. To z kolei zwiększa ryzyko wywołania ciężkiego, a czasami śmiertelnego, zapalenia płuc. Na ten moment nie ma dowodów, które świadczyłyby, że takie infekcje występują wśród ludzi.

Czytaj też: Czy to niepokojący efekt topnienia lodowców? Znaleźli w górach wirusy sprzed 15 000 lat

Dr Stephen Griffin, wirusolog z Uniwersytetu w Leeds, tłumaczy:

Jest to kolejny powód, aby unikać ekspozycji na różne wirusy, ponieważ takie hybrydy prawdopodobnie staną się poważnym problemem dla ludzi, jeśli nie podejmiemy środków ostrożności, aby chronić nasze zdrowie. Hybrydowe wirusy mogą infekować hodowane warstwy komórek, jak również pojedyncze komórki układu oddechowego. To ważne, ponieważ komórki są przyklejone do siebie, a wiriony będą musiały wejść i wyjść w odpowiedni sposób.

Naukowcy apelują wzmożenie badań nad koinfekcjami. Konieczne jest poznanie wielu różnych kombinacji wirusów, nie tylko grypy z RSV. To może pomóc przygotować się nam lepiej na przyszłą pandemię, która wydaje się być nieunikniona.