Inne mózgi kobiet i mężczyzn

Naukowcy przyznają: mózgi kobiet i mężczyzn rzeczywiście inaczej odbierają sygnały, które płyną do nich ze świata zewnętrznego.

Naukowcy przeanalizowali prawie 1000 skanów mózgu i potwierdzili to, co nie zaskoczy wielu: mózgi kobie i mężczyzn faktycznie inaczej obierają i przetwarzają informacje. 

Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii sporządzili mapę połączeń neuronowych, na której wyraźnie widać, że mózgi kobiet mają liczne połączenia między lewą i prawą półkulą. W męskich mózgach przeciwnie – połączenia są zazwyczaj silniejsze między przednimi i tylnymi regionami mózgu. 

Czytaj także: Różnice między płciami to paradoks, istniejący po to, żeby kobiety i mężczyźni lepiej ze sobą współdziałali.

Wyniki badań tylko potwierdziły stereotypowe przekonania na temat różnic między mężczyznami i kobietami. Mózgi mężczyzn są zorientowanie na percepcję i koordynowanie działań i żeńskie – na umiejętności społeczne i pamięć. To czyni z kobiet doskonałych pracowników, którzy potrafią zajmować się kilkoma czynnościami jednocześnie. 

– Lewa półkula odpowiada za myślenie logiczne, prawa za intuicyjne – mówi Ragini Verma, jeden z autorów badania. Tak więc, jeśli mamy do czynienia z zadaniem, które wymaga połączenia obu tych umiejętności, to z pewnością kobiety wywiążą się z niego lepiej. 

Badania pokazały też, że do ok. 13 roku życia mózgi nie wykazują zbyt wielu różnic. Dopiero po przekroczeniu tego wieku stają się one coraz bardziej ewidentne. 

– Zaskakujące, w jak wielkim stopniu mózgi kobiet i mężczyzn się uzupełniają. Szczegółowe mapy połączeń pozwolą nam lepiej zrozumieć różnice między sposobami myślenia kobiet i mężczyzn, ale także zgłębić pochodzenie wielu zaburzeń neurologicznych, które często wiążą się z płcią biologiczną – podsumowuje współautorka badania Ruben Gur.