Dlaczego intensywne myślenie może być wyczerpujące?

Kiedy doświadczamy intensywnego wysiłku fizycznego, nasze mięśnie oraz cały organizm mogą wykazywać oznaki zmęczenia. To drugie zjawisko występuje również w przypadku wysiłku intelektualnego.
Dlaczego intensywne myślenie może być wyczerpujące?

Sprawcą całego zamieszania okazuje się kwas glutaminowy. Zdaniem autorów badań, których wyniki zaprezentowano na łamach Current Biology, nasilona i długa koncentracja prowadzi do gromadzenia się tego związku w niektórych rejonach mózgu. Antonius Wiehler, główny autor tych analiz, wyjaśnia, że nasz komputer pokładowy chce uniknąć nadmiernego gromadzenia się kwasu glutaminowego, dlatego dąży do obniżenia swojej aktywności.

Czytaj też: Banany zdrowsze niż się wydawało? Sprawdzili, jak działa pewna część tego owocu

Wiehler i członkowie jego zespołu posłużyli się w swoich działaniach metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego, dzięki której możliwe jest nieinwazyjne mierzenie poziomu różnych substancji chemicznych w żywej tkance. Swoją uwagę skupili na przednich i bocznych regionach mózgu, skupionych w ramach bocznej kory przedczołowej. Wiadomo, iż obszar ten jest związany z realizacją zadań polegających na intensywnym wysiłku intelektualnym.

Eksperymentem objęto 40 osób, które miał wykonać testy pamięci, znajdując się jednocześnie w zasięgu skanera prowadzącego spektroskopię rezonansu magnetycznego. Wśród zadań zleconych uczestnikom znalazło się między innymi oglądanie sekwencji liczb pojawiających się na ekranie i określanie, czy dana liczba była taka sama jak poprzednia. 26 uczestników wykonało trudniejszą wersję tego zadania, natomiast pozostałych 14 – łatwiejszą.

Intensywne myślenie wydaje się wiązać z podwyższonym stężeniem kwasu glutaminowego w mózgu

Naukowcy zajmowali się natomiast pomiarem stężeń ośmiu różnych substancji chemicznych w mózgach ochotników. Jedną z nich był rzecz jasna wspomniany kwas glutaminowy, związany z przekazywaniem sygnałów między neuronami. Na połączeniach między tymi komórkami, zwanych synapsami, sygnały elektryczne wykorzystują związki takie jak kwas glutaminowy do przekazywania sygnałów.

Po sześciu godzinach zmagań z zadaniami osoby wykonujące ich trudniejszą wersję wykazywały się wyższym poziomem kwasu glutaminowego w bocznej korze przedczołowej w porównaniu do stanu sprzed rozpoczęcia eksperymentu. U osób wykonujących łatwiejsze zadanie stężenie to z kolei pozostało w zasadzie niezmienne. W obu grupach nie odnotowano też wzrostu obejmującego którąkolwiek z siedmiu pozostałych substancji objętych pomiarami.

Czytaj też: Przypadków mogą być tysiące. Polio nadal krąży w społeczeństwie

W “trudniejszej” grupie poziomu kwasu glutaminowego wydawał się łączyć z rozszerzeniem źrenic i ogólnym zmęczeniem. U pozostałych natomiast nie odnotowano tego pierwszego zjawiska. Co ciekawe, przy okazji autorzy postanowili sprawdzić, jak podwyższone stężenie tego kwasu wpływa na nasze funkcjonowanie w innych dziedzinach. Na przykład przedstawiciele bardziej zmęczonego intelektualnie grona byli bardziej skorzy do przyjmowania mniejszych nagród natychmiast, odrzucając te bardziej imponujące, lecz wymagające dłuższego oczekiwania.