Sposoby rozwijania inteligencji językowej:
» plastyczne opowiadanie historii
» uczenie innych, tłumaczenie, jak coś wykonać, mówienie do grupy ludzi
» branie udziału w dyskusjach, elastyczne wyjaśnianie swojego punktu widzenia, przekonywanie do swojego zdania
» pytanie, rozwijanie wątku
» rozwiązywanie i układanie krzyżówek i zagadek słownych
» pisanie listów, pamiętnika
» czytanie książek, gazet, blogów
» słuchanie audiobooków, radia
» czytanie i pisanie poezji
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji językowej: pisarze, dziennikarze, publicyści, politycy, prawnicy, tłumacze, prezenterzy radiowi i telewizyjni, nauczyciele, sprzedawcy.

Sposoby rozwijania inteligencji przestrzennej:
» tworzenie obrazów, rysunków
» czytanie map i wytyczanie drogi na podstawie mapy
» posługiwanie się wykresami i planami
» przedstawianie informacji w postaci graficznej
» wizualizacja
» nagrywanie filmów
» tworzenie prezentacji komputerowych
» mapy myśli
» oglądanie dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba)
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji wizualno-przestrzennej: architekci, rzeźbiarze, malarze, plastycy, twórcy gier komputerowych, reżyserzy, żeglarze, nawigatorzy, piloci, operatorzy filmowi, przewodnicy, projektanci mody, fotografowie, mechanicy, chirurdzy, elektrycy, kierowcy, styliści.

Sposoby rozwijania inteligencji logiczno-matematycznej:
» gry logiczne
» zadania matematyczne
» prowadzenie domowego budżetu
» planowanie wycieczek i podróży
» liczenie w pamięci
» określanie prawdopodobieństwa
» opracowywanie harmonogramów
» rozwiązywanie zagadek i problemów logicznych
» układanie treści w porządku logicznym
» tworzenie kategorii, struktur pojęciowych, myślenie przez analogię
» stawianie hipotez
» porządkowanie otoczenia (np. miejsca do pracy)
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji logiczno-matematycznej: matematycy, fizycy, chemicy, astronomowie, inżynierowie, detektywi, prawnicy, księgowi, kasjerzy, bankowcy, doradcy finansowi, lekarze, programiści komputerowi.