Jak rozwijać poszczególne inteligencje?

Sposoby rozwijania siedmiu typów inteligencji i predestynowane do nich zawody.
Jak rozwijać poszczególne inteligencje?

Sposoby rozwijania inteligencji językowej:
» plastyczne opowiadanie historii
» uczenie innych, tłumaczenie, jak coś wykonać, mówienie do grupy ludzi
» branie udziału w dyskusjach, elastyczne wyjaśnianie swojego punktu widzenia, przekonywanie do swojego zdania
» pytanie, rozwijanie wątku
» rozwiązywanie i układanie krzyżówek i zagadek słownych
» pisanie listów, pamiętnika
» czytanie książek, gazet, blogów
» słuchanie audiobooków, radia
» czytanie i pisanie poezji
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji językowej: pisarze, dziennikarze, publicyści, politycy, prawnicy, tłumacze, prezenterzy radiowi i telewizyjni, nauczyciele, sprzedawcy.

Sposoby rozwijania inteligencji przestrzennej:
» tworzenie obrazów, rysunków
» czytanie map i wytyczanie drogi na podstawie mapy
» posługiwanie się wykresami i planami
» przedstawianie informacji w postaci graficznej
» wizualizacja
» nagrywanie filmów
» tworzenie prezentacji komputerowych
» mapy myśli
» oglądanie dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba)
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji wizualno-przestrzennej: architekci, rzeźbiarze, malarze, plastycy, twórcy gier komputerowych, reżyserzy, żeglarze, nawigatorzy, piloci, operatorzy filmowi, przewodnicy, projektanci mody, fotografowie, mechanicy, chirurdzy, elektrycy, kierowcy, styliści.

Sposoby rozwijania inteligencji logiczno-matematycznej:
» gry logiczne
» zadania matematyczne
» prowadzenie domowego budżetu
» planowanie wycieczek i podróży
» liczenie w pamięci
» określanie prawdopodobieństwa
» opracowywanie harmonogramów
» rozwiązywanie zagadek i problemów logicznych
» układanie treści w porządku logicznym
» tworzenie kategorii, struktur pojęciowych, myślenie przez analogię
» stawianie hipotez
» porządkowanie otoczenia (np. miejsca do pracy)
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji logiczno-matematycznej: matematycy, fizycy, chemicy, astronomowie, inżynierowie, detektywi, prawnicy, księgowi, kasjerzy, bankowcy, doradcy finansowi, lekarze, programiści komputerowi.

 

Sposoby rozwijania inteligencji cielesno-kinestetycznej:

» ćwiczenia ruchowe, gimnastyka
» uprawianie jakiejś dyscypliny sportowej
» zabawy wymagające refleksu
» wykonywanie precyzyjnych czynności manualnych, majsterkowanie
» taniec
» żonglowanie
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji fizyczno-kinestetycznej: sportowcy, aktorzy, tancerze, choreografowie, chirurdzy, jubilerzy, mechanicy, rzeźbiarze, fryzjerzy.

Sposoby rozwijania inteligencji muzycznej:
» gra na dowolnym instrumencie
» słuchanie muzyki przed i w czasie pracy/czytania
» śpiewanie, wymyślanie melodii
» relaksacja przy muzyce
» kreowanie wewnętrznych obrazów do podkładów muzycznych
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji muzycznej: muzycy, instrumentaliści, piosenkarze, śpiewacy, tancerze, aktorzy.

Sposoby rozwijania inteligencji interpersonalnej:
» kierowanie projektami
» praca w zespole
» uczenie innych
» udział w warsztatach efektywnej komunikacji
» pełnienie różnych ról w zespole
» udział w spotkaniach towarzyskich, imprezach
» udział w treningu interpersonalnym i szkoleniach miękkich
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji interpersonalnej: nauczyciele, menedżerowie, sprzedawcy, psychoterapeuci, politycy, pielęgniarki, lekarze.

Sposoby rozwijania inteligencji intrapersonalnej:
» obserwacja i nazywanie swoich emocji, uczuć, myśli
» czytanie biografii, filozofii, książek z rozwoju osobistego
» czytanie literatury i czasopism psychologicznych
» pisanie, prowadzenie dziennika
» snucie marzeń, planów
» medytacje, szukanie odpowiedzi na pytania filozoficzne/graniczne
» udział w treningu interpersonalnym, warsztatach rozwoju osobistego
» psychoterapia
Zawody, które wymagają wysokiej inteligencji intrapersonalnej: pisarze, psychoterapeuci, filozofowie, teologowie, adwokaci