Chroń głowę. Wstrząs mózgu jeszcze groźniejszy niż sądzono

Najnowsze badania pokazują, że wstrząśnienie mózgu – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia – zwiększa ryzyko rozwoju choroby Parkinsona.

Stwierdzono, że ryzyko zależy od tego jak poważny jest uraz. Po lekkim wstrząśnieniu mózgu I stopnia, ryzyko wyniosło 56%. Natomiast przy średnim i ciężkim urazie ryzyko wzrosło do 83%. Badania opublikowano w magazynie Neurology, dzienniku medycznym Amerykańskiej Akademii Neurologii.

Choroba Parkinsona to nieuleczalna choroba neurologiczna, która może powodować drżenie rąk, trudności z utrzymaniem równowagi, chodzeniem i koordynacją ruchową.

Zwiększone ryzyko

Wstrząs mózgu oraz poważniejsze urazy każdego roku dotykają około 42 milionów ludzi na całym świecie. Ostatnie badania sugerują, że wstrząsu mózgu coraz częściej doświadczają osoby starsze.

W nowym badaniu naukowcy zdefiniowali lekki wstrząs I stopnia, jako utratę przytomności od zera do 30 minut, zmianę świadomości od chwilowej do trwającej do 24 godzin lub amnezję trwającą do 24 godzin. Średni II stopnia i silny III stopnia wstrząs mózgu zdefiniowano, jako utratę przytomności dłużej niż 30 minut, zmianę świadomości na więcej niż 24 godziny lub amnezję trwającą dłużej niż 24 godziny.

Naukowcy wzięli pod lupę bazy danych US Veterans Health Administration. Przeanalizowali dane 325 870 weteranów, w wieku od 31 do 65 lat. Na początku badania żaden z nich nie chorował na Parkinsona ani demencję, chociaż u połowy rozpoznano łagodny, umiarkowany lub ciężki uraz mózgu.

Następnie naukowcy monitorowali weteranów, aby ocenić ryzyko choroby Parkinsona.

W sumie u 1462 z nich zdiagnozowano chorobę Parkinsona w ciągu 12 lat od rozpoczęcia badania. Wśród nich, u 949 (czyli 0,58% wszystkich uczestników) zdiagnozowano uraz uszkodzenia mózgu, a 513 (0,31%) nigdy nie doświadczyło urazu mózgu.

Po uwzględnieniu wieku, warunków zdrowotnych i innych czynników naukowcy odkryli, że weterani z wszelkiego rodzaju urazami mózgu mieli 71% zwiększone ryzyko choroby Parkinsona. U osób ze średnim i silnym urazem mózgu ryzyko zwiększyło się do 83%, a u weteranów z lekkimwstrząsem mózgu wzrosło do 56%.

Średnio choroba Parkinsona pojawiała się 2 lata wcześniej u tych, którzy w przeszłości doświadczyli urazu, niż u tych weteranów, którym nigdy się to nie zdarzyło.

Jednak tak szeroko zakrojone badanie ma pewne luki. Naukowcy nie uwzględnili wielu czynników, które mogły mieć wpływ na zachorowalność na Parkinsona. Nie zbadali m.in. stylu życia, diety i nałogów, które mają wpływ na tę chorobę.