Język kananejski rozszyfrowany. Okazał się zaskakująco podobny do innego

Kamień z Rosetty to jeden z najsłynniejszych zabytków w historii, a w tym przypadku mówimy o dość podobnych artefaktach. Są nimi dwie gliniane tabliczki zapisane językiem kananejskim. 
Język kananejski rozszyfrowany. Okazał się zaskakująco podobny do innego

Zostały one znalezione na terenie Iraku i okazały się pokryte pismem klinowym o zaskakująco wysokim stopniu podobieństwa do klasycznego hebrajskiego. Wspomniane obiekty mają niemal 4000 lat a ich twórcami prawdopodobnie byli tzw. Amoryci, czyli przedstawiciele ludu pokrewnego Kananejczykom. Ci ostatni wywodzili się z obszarów współczesnej Syrii, Izraela i Jordanii.

Czytaj też: Księga Umarłych i nieznany wcześniej fragment. Tak kompletny papirus to prawdziwa rzadkość

Poza językiem kananejskim na tabliczkach znalazło się także tłumaczenie na język akkadyjski. Stąd też podobieństwo do kamienia z Rosetty, ponieważ tam również pojawiły się tłumaczenia. 

Język kananejski nie był jedynym wykorzystanym do zapisania dwóch glinianych tabliczek

Dwie amorycko-akadyjskie tablice znaleziono w Iraku, najprawdopodobnniej podczas wojny z Irakiem w latach 1980-1988. Nie pozostały one jednak na miejscu, lecz trafiły do Stanów Zjednoczonych, choć nie jest jasne, w jakich okolicznościach się to wydarzyło. W 2016 roku rozpoczęły się dokładne analizy obiektów, a naukowcy zwrócili szczególną uwagę na gramatykę i słownictwo tworzące ten tajemniczy język. 

W toku badań doszli do wniosku, że mają do czynienia z rodziną języków zachodniosemickich, do której należą także hebrajski i aramejski. O ile ten pierwszy jest powszechnie używany w Izraelu, tak drugi ma dość ograniczony zasięg. Badacze sugerują, iż pismo na tablicach mogło zostać zapisane przez mówiącego po akkadyjsku babilońskiego skrybę bądź ucznia skryby, który miał w ten sposób się szkolić.

Jak wyjaśnia Yoram Cohen z Uniwersytetu w Tel Awiwie, na tabliczkach zapisano zwroty poświęcone ustalaniu wspólnego posiłku, składaniu ofiary czy błogosławieniu króla. Być może nawet znalazło się miejsce dla pieśni o charakterze miłosnym. Wiele amoryckich zwrotów przypomina te używane w języku hebrajskim, choć pisma zapisane w tym drugim są o około 1000 lat starsze.

Czytaj też: Tajemnicze afrykańskie miasto upadło, ale jego założyciele mieli świetny pomysł

Amoryci swego czasu zamieszkiwali Mezopotamię i sporą część Syrii. Doprowadzili też do powstania państw takich jak Babilonia czy Asyria. Ostatecznie musieli uznać wyższość przedstawicieli tzw. Ludów Morza. Ci, choć mieli niejasne pochodzenie, mogli przyczynić się do upadku kilku różnych starożytnych państw, wliczając w to w zasadzie cały obszar Bliskiego Wschodu.