Zagadkowa tabliczka zawiera napisy wykonane w różnych językach. Jej datowanie stoi w sprzeczności z wiedzą naukowców

Wykopaliska przeprowadzone we wsi Alqan na terenie Arabii Saudyjskiej doprowadziły do odnalezienia pewnej kamiennej tabliczki. Bliższe oględziny tego artefaktu wykazały coś niespodziewanego na temat języków użytych do stworzenia napisów na jego powierzchni.
Zagadkowa tabliczka zawiera napisy wykonane w różnych językach. Jej datowanie stoi w sprzeczności z wiedzą naukowców

Mówimy bowiem o dwóch różnych językach: tamudyjskim oraz wczesnoarabskim. Ten pierwszy był starożytnym dialektem północnoarabskim, znajdowanym przez badaczy na przedislamskich inskrypcjach pochodzących z obszaru między Pustynią Arabską a Synajem. Według językoznawców tamudyjski stanowił odmianę pisma południowoarabskiego.

Czytaj też: Królestwo z dalekiej Azji i tajemnica tamtejszych pochówków. Archeolodzy znaleźli nowy rodzaj grobu

W toku ostatnich ekspertyz członkowie zespołu badawczego, jak wynika z informacji udostępnionych przez Saudyjską Agencję Prasową, rozpoznali dwie linijki zapisane językiem tamudyjskim i jedną wczesnoarabskim. To dość nietypowe, gdyż zwyczajowo inskrypcje w języku tamudyjskim były wiązane z tekstami pochodzącymi z okresu od IV wieku p.n.e. do III/IV wieku. W tym przypadku jest inaczej, gdyż zdaniem archeologów chodzi o dzieło powstałe dopiero w V wieku.

Tabliczka znaleziona we wsi Alqan na terenie Arabii Saudyjskiej została pokryta napisami wykonanymi w języku tamudyjskim i wczesnoarabskim

Istotną sugestię co do datowania napisu stanowiły wyniki badań poświęconych formie zapisu liter oraz ich ewolucji. To przełomowa wiadomość, wszak najwyraźniej pismo tamudyjskie było w szerokim użyciu jeszcze w piątym stuleciu, choć do tej pory panowało odmienne przekonanie. Wyciągnięte wnioski powinny mieć przełożenie na postępy w badaniach nad ewolucją starożytnych systemów i stylów pisma na Półwyspie Arabskim.

Czytaj też: Fale grawitacyjne na ratunek archeologom. Wyjaśnili, czym był tajemniczy mechanizm z Antykithiry

Najwyraźniej tamudyjski i wczesnoarabski koegzystowały w tym samym czasie. Ówcześni mieszkańcy regionu nie porzucili pierwszego z tych języków. Zamiast tego występowała ciągłość w znajomości tamudyjskiego, co potwierdzają wyniki analiz poświęconych tabliczce znalezionej w Alqan. Być może dalsze wysiłki archeologów pozwolą na stworzenie jeszcze dokładniejszego obrazu językowego Półwyspu Arabskiego na przełomie starożytności i średniowiecza.